Fortsatt nedåt på bostadsmarknaden

Den senaste månaden har priserna på bostadsrätter och villor i riket sjunkit med -3% respektive -2%.

Fortsatt nedåt på bostadsmarknaden 1Prisutvecklingen på årsbasis är nu negativ -2% för bostadsrätter medan villor fortfarande är positiv +5%, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter
– Nedgången på bostadsrättsmarknaden fortsätter även den här månaden i alla områden enligt tabellen nedan. Senast vi hade liknande nedgångar i de här områdena flera månader i sträck var hösten 2011. På årsbasis ligger priserna på plus i Göteborgs- och Malmöområdet medan de är på minus i Stockholmsområdet.
Årsutvecklingen för bostadsrättspriserna i länen visar en blandad bild. Sju län har negativ prisutveckling, två är oförändrade och 12 positiv utveckling, säger Hans Flink – försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor
– Även villamarknaden minskar något senaste månaden. I Stor-Stockholm minskade priserna med -3% senaste månaden och där blev årstakten negativ för första gången sedan mitten av 2012, -1%. I Stor-Göteborg och Stor-Malmö sjönk villapriserna något senaste månaden och på årsbasis stannade prisutvecklingen på +4% i Stor-Göteborg och på +7% i Stor-Malmö.
Årsutvecklingen för villapriserna i länen är överlag mer positiv än för bostadsrätter där 18 län hamnade på plus och bara tre län på minus, säger Hans Flink

Volymer och värde
– Trots de senaste månadernas negativa prisutveckling så görs det många affärer. I riket gjordes flera bostadsrätts- och villaaffärer både på helårsbasis, sista kvartalet och i december jämfört med samma perioder 2016. Antalet bostadsrättsförsäljningar 2017 blev 106.200, en ökning med +4% mot 2016 och antalet villaförsäljningar blev 52.800, en ökning med +6%. Det sammanlagda värdet för bostadsätterna och villorna blev 425 miljarder kronor, en ökning mot 2016 med +14%. Och de tre storstadsområdena fortsätter att dominera, då 6 av 10 bostadsrätter säljs i något av dessa områden. Sett till värdet är dominansen ännu större och motsvarar 75% av den totala omsättningen i riket. För villor är motsvarade andelar 30% av antalet och 50% av värdet, avslutar Hans Flink.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, december 2017

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket – 3% – 7% – 2% 34 944
Centrala Stockholm – 3% – 8% – 5% 83 780
Stor-Stockholm – 3% – 7% – 6% 53 998
Centrala Göteborg – 2% – 6% + 3% 58 253
Stor-Göteborg – 2% – 6% + 4% 42 650
Centrala Malmö – 2% – 4% + 5% 29 631
Stor-Malmö – 2% – 8% + 8% 26 399
Statistiken baseras på försäljningen av 25 220 bostadsrätter under oktober 2017 – december 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2017 – september 2017, tolvmånaderssiffran med oktober 2016 – december 2016 och i enmånadssiffran jämförs september 2017 – november 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, december 2017

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket – 2% – 3% + 5% 2 814 000
Stor-Stockholm – 3% – 6% – 1% 5 271 000
Stor-Göteborg – 1% – 3% + 4% 4 335 000
Stor-Malmö – 1% – 3% + 7% 3 573 000
Statistiken baseras på försäljningen av 12 306 villor under oktober 2017 – december 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2017 – september 2017, tolvmånaderssiffran med oktober 2016 – december 2016 och i enmånadssiffran jämförs september 2017 – november 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 9% 1 661 000
Statistiken baseras på försäljningen av 5 243 fritidshus mellan januari 2017 och december 2017. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.