Forskning om institutioners betydelse belönas med 100 000 euro

Global Award for Entrepreneurship Research 2017 tilldelas Hernando de Soto, chef Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru.

Forskning om institutioners betydelse belönas med 100 000 euro 1
Hernando de Soto

Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro . De Soto får priset för att han ökat förståelsen för hur institutioner stödjer ekonomin, liksom betydelsen av äganderätt och entreprenörskap för att överföra ekonomisk verksamhet från informell till formell sektor.

Hernando de Soto är en av världens mest inflytelserika tänkare – Time Magazine rankar honom som en av Latinamerikas fem mest framstående innovatörer under hela 1900-talet. De Soto har bedrivit akademisk forskning och bidragit till offentliga politiska diskussioner om global utveckling de senaste 30 åren. Hans analyser har berett vägen för nya tillvägagångssätt för att lindra fattigdom och underutveckling genom att reformera system för äganderätt, företagsregler och lagstiftning.

Hans bidrag har:

  • Lett till en ny och bättre förståelse för den roll som institutioner har för företagande, särskilt i utvecklingsländer.
  • Påverkat politik över hela världen, både vad gäller begreppsförståelse och praktiska politiska åtgärder.
  • Banat väg för nya sätt att bedöma och mäta hur svårt det är för människor att komma in i den formella sektorn. Detta har gjorts genom mödosamt empiriskt fältarbete.
  • Visat att det största problemet i många utvecklingsländer inte är brist på kapital, utan på äganderätt. De Soto hävdar att dåligt definierade äganderätter hindrar människor från produktiv användning av tillgångar som de kontrollerar, men inte formellt äger.

Hernando de Sotos analyser har haft ett enormt stort inflytande på politik över hela världen och har varit den huvudsakliga inspirationskällan för Världsbankens Doing Business -rapporter.