Få företag redo att hantera risker kopplade till generativ AI
Hem RAPPORT/UNDERSÖKNING Få företag är redo att hantera risker kopplade till generativ AI

Få företag är redo att hantera risker kopplade till generativ AI

Publicerat av: Redaktionen

Tre fjärdedelar av företagsledare globalt förväntar sig att generativ AI kommer innebära stora förändringar för deras verksamhet de kommande tre åren.

Samtidigt anser endast en fjärdedel att deras organisation är redo att hantera governance- och riskfrågor kopplade till generativ AI. Det visar en ny rapport från Deloitte.

– Vi befinner oss i ett tidigt skede av en stor teknisk omvandling där generativ AI kommer driva innovation inom olika branscher. Företagsledare måste agera för att bibehålla och öka sin konkurrensförmåga, samtidigt som de måste få lämpliga åtgärder på plats kring governance och risk, säger Patric Barenthin, director och rådgivare inom AI, data och cloud på Deloitte.

Enligt studien The State of Generative AI in the Enterprise: Now decides next förväntar sig 79 procent av företagsledare att generativ AI kommer innebära stora förändringar inom deras organisation de kommande tre åren. Samtidigt uppger en majoritet (56 procent) att de framför allt söker förbättrad effektivitet och produktivitet, medan mer strategiska områden som att uppmuntra innovation (29 procent) och generera nya idéer och insikter (19 procent) är lägre prioriterade.

Få företag redo att hantera risker kopplade till generativ AI– Man ser för tillfället störst potential inom effektivitet, produktivitet och kostnadsreducering – områden som även varit i fokus vid tidigare teknikskiften. Samtidigt ser vi att företagsledare som anser sig ha hög kompetens inom generativ AI har börjat använda det för innovation och tillväxtrelaterade ändamål, säger Patric Barenthin.

De svarande uppger att de i allmänhet känner sig förberedda vad gäller strategi och teknisk infrastruktur.

Men brister inom områden som governance och risk utgör hinder för tillämpning av generativ AI, och endast 25 procent av de svarande anser att deras företag står redo att hantera de frågor som väntas uppstå.

– Många oroar sig för bristande förtroende för resultat som tagits fram med hjälp av AI. Det finns även stor oro kring IP-frågor, misskötsel av kunddata och brist på transparens, säger Patric Barenthin.

Även brist på talang med teknisk kompetens anses utgöra ett hinder. Endast 22 procent av de tillfrågade anser att deras företag står beredda att ta itu med talangrelaterade frågor kopplat till generativ AI. Och många är ännu inte fokuserade på utbildning och omskolning – endast 47 procent av de svarande tycker att deras företag lägger tillräckliga resurser på att utbilda sin personal kring de praktiska möjligheterna, fördelarna och värdet av generativ AI.

– Vi ser också att respondenter som anser sig ha hög AI-kompetens är mer benägna att utbilda sin personal, och att rekrytera och anställa talanger med teknisk kompetens, vilket kan ge dem en tidig fördel, säger Patric Barenthin.

 

Relaterade Artiklar