Deeptech bolagen vid GU Ventures reser kapital av Saminvest och änglar genom Vasa Angels
Hem STARTUP Deeptech bolagen vid GU Ventures reser kapital av Saminvest och änglar genom Vasa Angels

Deeptech bolagen vid GU Ventures reser kapital av Saminvest och änglar genom Vasa Angels

Publicerat av: Redaktionen

GU Ventures ängelinvesteringsbolag, Vasa Angels I, skapar möjligheter för såväl affärsänglar som nya forskningsnära innovationsbolag i Göteborg.

Sedan lanseringen hösten 2021 har investeringstakten varit hög och portföljen består redan av ett tjugotal deeptech bolag.

Huvudägare är helstatliga fond-i-fond investeraren Saminvest AB, som även saminvesterar med ett antal affärsänglar direkt i de utvalda innehaven i Vasa Angels I i syfte att komplettera marknaden och bidra till att öka investeringstakten.

Det var bristen på kapital på den lokala marknaden som låg bakom GU Ventures beslut att starta upp ängelinvesteringsbolaget Vasa Angels I. Konceptet, som de valde, hade utvecklats av statliga Saminvest tillsammans med ett flertal svenska inkubatorer, och passade som hand i handsken. GU Ventures utvecklade en plan och fick godkänt av Saminvest, som tillsammans med ett tjugotal affärsänglar investerade 33 Mkr i Vasa Angels I.

Nu finns liknande koncept implementerade idag i tolv ängelinvesteringsbolag över hela landet vid inkubatorerna Sting i Stockholm, Minc och Ideon Innovation i Skåne, Arctic Business i Luleå, SmiLe i Lund, UIC i Uppsala, BBI i Karlskrona, Företagsfabriken i Växjö, Kalmar Science Park och GU Ventures.

Vasa Angels modell kopplat till GU Ventures

Modellen som Vasa Angels I har, erbjuder investerare att ta rygg på GU Ventures befintliga investerings- och inkubatorprocess, samt högkvalitativa dealflow av nya propåer med koppling till Göteborgs universitet. På så sätt erbjuds investerare att komma in tidigt i intressanta investeringsobjekt med betydande potential, utan att själva behöva vara operativa om de inte vill. Riskprofilen bedöms vara hög i denna tidiga fas, men uppsidespotentialen bedöms var mycket stor.

  • “Här finns en hög innovationstakt inom en rad områden kopplat till de åtta fakulteterna inom Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största. Bolagen som vi bygger och investerar i spänner över tidig idéfas till de som redan har börjat kommersialisera och är på väg att skala upp. Det ger en bra riskspridning,” säger Klementina Österberg, VD GU Ventures och tillika styrelseordförande i Vasa Angels I.

Genom inkubatorprocessen får entreprenörerna affärs- och utvecklingsstöd, kontakter och en miljö att växa i, som därmed även säkerställer att ängelinvesteringsbolagets innehav kan följas noga av GU Ventures och alla aktiva affärsänglar.

  • “Vi utvärderar affärspotentialen och tittar på parametrar som unikitet, skyddsbarhet och skalbarhet, liksom möjlighet för exit. Inom GU Ventures inkubator bedriver vi ett aktivt hållbarhetsarbete med bolagen, exempelvis genom att kontinuerligt utbilda entreprenörerna och oss själva, samt genom att implementera hållbarhet i affärsmodellerna. Hållbarhetsfrågorna integreras redan i utvärderingen, både utifrån ett risk- och möjlighetsperspektiv, och vi är särskilt måna om att jämställdheten säkerställs,” fortsätter Klementina.

Det operativa arbetet i Vasa Angels utförs av personal vid GU Ventures, då GU Ventures har fått i uppdrag att mot en i förväg bestämd ersättning ombesörja all hantering och exitprocess för ängelinvesteringsbolaget. Det innefattar såväl affärsutvecklare, IP-expert, bolagsjurist, hållbarhetsansvarig, som ekonomer. Alla investeringsbeslut fattas av styrelsen i Vasa Angels I, som utgörs av tre av affärsänglarna och GU Ventures grundarduo Sofia Hjelmberg och Klementina Österberg.

Saminvest och affärsänglarna saminvesterar

Genom Vasa Angels I har ett kraftfullt investeringsverktyg av kombinerat statligt och privat kapital skapats och knutits till GU Ventures inkubator. Att attrahera affärsänglar till Vasa Angels I var därför inte särskilt svårt, enligt grundarduon. De har också fått en bra spridning bland affärsänglarna, som bidrar med sina olika kompetenser och nätverk.

  • ”Timingen har varit klockren. Vi reste kapital och lanserade Vasa Angels mitt under pandemin och nu under dagens investerarklimat är det guld värt att vara en aktiv investerare, vilket även har gett våra bolag en extra förstärkning under en skakig tid och våra investerare en riskbegränsning,” berättar Sofia Hjelmberg, Investor Relations GU Ventures och tillika styrelseledamot i Vasa Angels.

Vidare är målsättningen att skapa en plattform för såväl nya som etablerade investerare att saminvestera på ett effektivt sätt, för erfarenhets- och kunskapsutbyte och för vidare syndikeringsmöjligheter med Saminvest. För det sistnämnda har Saminvest allokerat ytterligare en investeringsram om 18 Mkr för följdinvesteringar i de utvalda innehaven tillsammans med änglarna i Vasa Angels. Det ger innehaven 36 Mkr till i potentiellt tillgängligt kapital.

  • “Vi har flera investerare som också nyttjat möjligheten att i sina direkta följdinvesteringar i Vasa Angels innehav syndikera med Saminvest och har för det ändamålet ingått en överenskommelse med Saminvest, varigenom änglarna har kunnat öka sin potentiella uppsida genom saminvesteringen”, fortsätter Sofia.

Klementina och Sofia är nöjda med den flygande starten och att Vasa Angels I etablerades i rätt tid. Det har blivit svårare att resa kapital och betydelsen av ett starkare ekosystem för riskvilligt kapital har ökat. Däremot har nedgången i ekonomin som präglade 2022 och innevarande år ännu inte påverkat innehaven nämnvärt.

Deeptech bolagen vid GU Ventures reser kapital av Saminvest och änglar genom Vasa Angels

Grundarduon Sofia Hjelmberg och Klementina Österberg vid GU Ventures har etablerat ängelinvesteringsbolaget Vasa Angels, som har attraherat 23 affärsänglar och Saminvest.

Vasa Angels I:s portfölj består av innehav i CerInvent AB, DPella AB, Epicyt Pharma AB, Generation Waste AB, Healthmakers Technologies AB (Kura), Hydroc Energy Storage AB, Implexion Pharma AB, Incipientus Ultrasound Flow Technologies AB, Iscaff Pharma AB, Nanolyze AB, Navari Surgical AB, NSS Water Enhancement Technology AB, OlsAro Crop Biotech AB, Profundus Imaging AB, Recycling United Scandinavia AB, Simsen Diagnostics AB, Sobrera Pharma AB, Sortina Pharma AB, Stromder AB (Goozo), Talkamatic AB, Texray AB, VIDEM AB, samt Zerapeutics AB.

Inför nästa Vasa Angels II

Vasa Angels I är nu snart fullinvesterad och nästa ängelsinvesteringsbolag planeras redan att startas upp, men en springande punkt framgent för GU Ventures är att visa affärsänglarna att det går att få ut bra avkastning och värde av investeringarna från Vasa Angels. Det kan vara en utmaning, men teamet på GU Ventures har lyckats många gånger förr och kan processen.

  • ”Det är spännande att som investerare få en titthålsmöjlighet tidigt och att man sedan inte heller måste stanna som delägare i många många år, särskilt om en investering sker i tidig fas. Det finns möjligheter att gå ur vid ett flertal tillfällen, t ex vid kapitaliseringar i senare faser och det har vi på GU Ventures visat att vi kan göra. Det tjänar hela branschen på, både investerare och entreprenörer.”, lägger Klementina till.

Det är bl.a. tack vare att GU Ventures företag har varit framgångsrika i sin kapitalanskaffning, vilka under 20-tal år har attraherat över 20 miljarder kronor i finansiering – motsvarande 150 kr för varje krona som GU Ventures själva har investerat. GU Ventures har sedan även framgångsrikt lyckats att avyttra delar av sina innehav, för att kunna återinvestera sitt kapitalet i nya objekt. Samma process är planerad att ske i Vasa Angels I, förutom att kapitalet skall återföras till delägarna.

 

 

Relaterade Artiklar