Ny fond: Storebrand Global Short Corporate Bond
Hem Finans Ny företagsobligationsfond: Storebrand Global Short Corporate Bond

Ny företagsobligationsfond: Storebrand Global Short Corporate Bond

Publicerat av: Redaktionen

Idag lanserar vi vår nya företagsobligationsfond Storebrand Global Short Corporate Bond.

Den nya fonden investerar globalt i företagsobligationer utställda av företag med hög kreditvärdighet med målet att uppnå långsiktig överavkastning genom aktiv förvaltning och ett tydligt hållbarhetsfokus (SFDR Artikel 8).

Den nya fonden Storebrand Global Short Corporate Bond förvaltas av Bjørn Næss, som arbetat som förvaltare inom Storebrand sedan 2003. Inför starten svarar Bjørn på några frågor om fonden.

Varför startar ni en ny fond just nu?

Räntefonder har generellt, efter år av kräftgång, fått en revansch med det högre ränteläget. Det kan vara fel att prata i termer av normalläge, men att det nu kostar att låna pengar ser vi som sunt och något som inte kommer försvinna i närtid. Vi har under längre tid uppmärksammat en stor efterfrågan på en korträntefond som ska vara global, eftersom många vill kunna sprida risken geografiskt och mellan flera sektorer. Korrelationen mellan svenska företagsobligationer och globala är endast 0,2. Det större investeringsuniverset ger också investerare en förbättrad likviditet, vilket uppskattas i osäkra tider.

Vilket blir fondens referensindex?

Bloomberg Global Corporate 1-3 likvida index valutasäkrad till SEK. Den genomsnittliga räntebindningstiden, durationen, ligger på ca 2 år.

För vem är fonden?
Företagsobligationer ingår som en naturlig del i ett väldiversifierat sparande. Storebrand Global Corporate Bond passar de flesta som vill ha en kort företagsobligationsfond som är global, för att sprida risken och öka diversifieringen från Nordens stora tilt mot finans och fastigheter. Fonden ger möj­lighet till en bra riskspridning främst i en institutionell ränteportfölj.

Vilken placeringshorisont ska investerare ha som vill gå in i fonden?

Placeringshorisonten för en investerare bör ligga på minst 2 år.

Kan ni kort beskriva fondens filosofi?
Vi ser möjligheter på en ineffektiv marknad och är övertygade om att ett tydligt fokus på ESG och fossilfria investeringar skapar långsiktig alfa. Vi har ett top-down förhållningssätt till makro, en aktiv handel och värdesökning genom ett kvantitativt tillvägagångssätt med goda möjligheter till programmerings- och analysverktyg.

Ny fond: Storebrand Global Short Corporate Bond

Bjørn Næss, förvaltare av nya fonden Storebrand Global Short Corporate Bond.

Och mer konkret, vilken typ av bolag letar ni efter i er analys?
Vår screening av värdepapper är starkt kvantitativt inriktad, och vi använder våra egna modeller i stor utsträckning. Vi letar i grunden efter värdepapper som är prisvärda relativt jämförbara värdepapper samtidigt som vi ser till att fonden är tillräckligt likvid. Vi försöker hålla tracking error låg och fokuserar på relativ-värde. Den lägsta acceptabla kreditkvaliteten för en enskild investering är BBB- vid investeringstillfället.

Och vad väljs bort?

Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Vilken avkastning kan man förvänta sig?
Den löpande avkastningsräntan på indexet var vid utgången av oktober cirka 5,4 %. Detta kommer att variera, men målsättningen är att ha en positiv överavkastning jämfört med indexavkastningen över tid.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På storebrandfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Fonden har tillstånd att placera över 35 procent av fondförmögenheten i skuldförbindelser utgivna eller garanterade av en stat eller kommun inom EES. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se storebrandfonder.se/hallbarhet.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>