ABB förvärvar SEAM Group för att utöka utbudet inom elektrifieringstjänsterna
Hem FÖRVÄRV ABB förvärvar SEAM Group för att utöka utbudet inom elektrifieringstjänsterna

ABB förvärvar SEAM Group för att utöka utbudet inom elektrifieringstjänsterna

Publicerat av: Redaktionen
  • Förvärvet breddar ABB:s portfölj Electrification Service med industriell tillgångsförvaltning och konsultationstjänster i USA med ytterligare 3 000 kundanläggningar

  • Förvärvet gör det möjligt för ABB att tillgodose den ökande efterfrågan på att modernisera och optimera tillgångar för säkrare, smartare och hållbarare drift

ABB tillkännagav idag att företaget har ingått ett avtal om att förvärva SEAM Group, en stor leverantör av energidriven tillgångsförvaltning och konsultationstjänster till kunder inom industri och kommersiella byggnader.

Förvärvet kompletterar ABB:s erbjudande Electrification Service och tillför betydande expertis till kunder inom områdena prediktivt, förebyggande och korrigerande underhåll, elsäkerhet, förnybar energi och konsultverksamhet. Transaktionen förutsätter myndighetsgodkännanden och affären förväntas kunna slutföras under tredje kvartalet 2024. Ekonomiska detaljer har inte redovisats.

SEAM Group tillhandahåller en rad tjänster, bland annat strategisk rådgivning, anpassad utbildning, avancerad teknik och datahanteringslösningar för att hjälpa kunderna att förbättra säkerheten och det operativa resultatet genom att säkra tillgångarnas drifttid och förbättra produktiviteten.

ABB förvärvar SEAM Group för att utöka utbudet inom elektrifieringstjänsternaFöretaget har närmre 250 anställda och stöttar över 1 miljon energidrivna tillgångar åt över 800 aktiva kunder som är verksamma i 50 delstater i USA och i Amerika, EMEA och Asien. Med närvaro på cirka 3000 kundanläggningar och ett starkt fotfäste i snabbväxande segment som kommersiella byggnader, datacenter, hälso- och sjukvård, tillverkning samt förnybara energikällor inklusive infrastruktur för elfordonsladdning, kommer SEAM Group att stärka ABB:s tjänster inom låg- och mellanspänning där en tillförlitlig och tillgänglig strömförsörjning är avgörande.

”För många industrier räknas varje minuts produktionstid. Proaktiv tillgångsförvaltning är nu en prioritet för industriföretag för att garantera topprestanda hos elsystem samt övergripande drifteffektivitet, säkerhet och hållbarhet”, säger Stuart Thompson, chef för divisionen ABB Electrification Service.

”Förvärvet är en del av vår fortlöpande strategi att skapa en ny kraft inom elektrifieringstjänster, där vi breddar vårt utbud och vår närvaro i USA. Genom att vässa våra strategier på en av våra viktigaste marknader kan vi erbjuda kunderna kompletta tjänster för livscykelhantering av tillgångarna, samtidigt som vi utvidgar vår täckning av fälttjänster i Nordamerika.”

Colin Duncan, vd för SEAM Group, säger: ”Synergieffekterna mellan SEAM Group och ABB är tydliga. Med allt från gemensamma värderingar vad gäller kundfokus, samarbete och möjliggörande av en mer hållbar framtid, till våra kompletterande portföljer kan vi tillsammans leverera nya nivåer av operativt resultat samtidigt som vi stöttar företagen i sina energiomställningar. Vi ser fram emot att bli en del av ABB och få möjlighet att föra ut det bästa från SEAM Group och ABB till våra kunder.”

 

Relaterade Artiklar