4 av 5 banker planerar att flytta mer än hälften av sin stordatorkapacitet till molnet
Hem TeknikMoln tjänster 4 av 5 banker planerar att flytta mer än hälften av sin stordatorkapacitet till molnet

4 av 5 banker planerar att flytta mer än hälften av sin stordatorkapacitet till molnet

Publicerat av: Redaktionen

Migrering av stordatorer till molnet alltmer vanligt, men implementeringen ställer höga krav på bankerna, enligt en ny rapport från Accenture.

Bankerna minskar sitt beroende av stordatorer och planerar att flytta en betydande del av kapaciteten till molnet för att snabbare kunna lansera nya produkter och stärka konkurrenskraften, visar en ny rapport från Accenture.

Rapporten “The great cloud mainframe migration: what banks need to know”, är baserad på en undersökning med 150 bankchefer vars företag planerar eller har börjat migrera sina stordatorer till molnet.

Undersökning visade att fyra av fem svarande (82%) planerar att flytta mer än hälften av stordatorerna och tillhörande funktionalitet till molnet, och nästan en av fyra (22%) planerar att flytta mer än tre fjärdedelar. Majoriteten av de svarande uppgav att de kommer genomföra sina planer de kommande två till fem åren.

De flesta banker har redan inlett migreringen av vissa applikationer till molnet. Många är dock fortfarande beroende av äldre stordatorteknologi för att hantera kärnfunktioner såsom kundregister, betalning, investeringar, riskanalyser och compliance.

4 av 5 banker planerar att flytta mer än hälften av sin stordatorkapacitet till molnet “Även om många banker har implementerat molnbaserade lösningar för sina kunderbjudanden, som mobilapplikationer och online-tjänster, är de fortfarande beroende av gammal infrastruktur för att hantera kärnverksamheten.”, säger Anna Weissmann, ansvarig för affärsområdet Financial Services på Accenture Sverige. ”Det innebär att relativt enkla tjänster som bankkonton fortfarande är uppbyggda med kod som skrivits för ett decennium sedan. Molnbaserade lösningar ökar bankernas flexibilitet när de står inför snabba ränteförändringar och konkurrens från fintechs och andra aktörer.”

I rapporten noteras också att bankerna ser migrering av stordatorer som en tillväxtfaktor. En betydande andel av cheferna i undersökningen ansåg att flexibilitet (43%), säkerhet (41%) och utveckling av nya erbjudanden (37%) skulle gynnas av en migrering av datorkapacitet till molnet. Tre av fem (62%) chefer förväntar sig få en internränta på 10 procent av sina investeringar (internräntemetoden), och fler än tre fjärdedelar förväntar sig få tillbaka sina investeringar av migreringen inom 18 månader.

Några av utmaningarna med att migrera till molnet är osäkerheten kring hur den nya tekniken ska påverka verksamheten, förståelsen för hur koden till de nya lösningarna ska fungera, svårigheten att rekrytera och behålla rätt talang, samt behovet av att följa nya regleringar och säkerhetsföreskrifter.

“Banker gör rätt i att rekrytera och investera i yngre talanger, men att behålla talang kan vara en utmaning.”, säger Anna Weissmann. ”Genom att planera för vilken kompetens banken behöver i framtiden, och utveckla strategier för att både rekrytera ny talang och vidareutbilda anställda kommer de att lyckas. Vissa banker använder även externa partners och ser till att erbjuda hybridarbete för de som efterfrågar det. Att hantera bemanning kommer bli en central del för att lyckas migrera databaser, applikationer och tjänster till molnet de kommande åren.”

I rapporten samlade Accenture några viktiga slutsatser från undersökningen:

  • Banker ser molnet som en möjlighet till besparingar när kostnader för underhåll och drift av stordatorer ökar: Den stora majoriteten (91%) av bankerna i undersökningen rapporterade att kostnaderna för att behålla sina stordatorer har ökat de senaste åren.

     

  • Behovet av rätt talang ökar: Bankerna i undersökningen såg kompetens inom cybersäkerhet (47%) och molnbaserade lösningar (46%) som de viktigaste, inklusive kompetens inom design av molnbaserade virtuella infrastrukturer, plattformar och applikationer.

     

  • De flesta äldre stordatorsystem är mellan fem och 20 år gamla. Majoriteten (58%) av de svarande uppgav att deras system var fem till tio år gamla, 27 procent uppgav att deras system var 11–20 år gamla, och 9 procent sade att de hade system som var 21–30 år gamla.
  • Offentligt moln föredras vid migrering av kärnfunktioner. Nästan två-tredjedelar (63%) av bankerna planerar att flytta stordatorkapacitet till miljöer i offentliga moln. Det kan ge kostnadsbesparingar, öka flexibiliteten och underlätta regelefterlevnad. Ungefär en tredjedel av bankerna planerar att använda en hybridmoln-modell, och endast 6 procent överväger ett privat moln.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>