LINK är arkitekten bakom Norges största stadsutvecklingsprojekt
Hem Fastigheter LINK är arkitekten bakom Norges största hållbara stadsutvecklingsprojekt

LINK är arkitekten bakom Norges största hållbara stadsutvecklingsprojekt

Publicerat av: Redaktionen

Planförslaget om att utveckla kuststaden Lier-Drammen med 940 000 kvm bebyggd yta har nu levererats till Lier kommun.

LINK Arkitektur vann uppdraget tillsammans med Multiconsult och WSP i en anbudstävling för fyra år sedan och har sedan dess ansvarat för planarbete, konceptutveckling, arkitektur och landskapsarkitektur.

Planen skapar förutsättningar för att transformera ett industriområde till en levande kuststad med 700 000 kvm bostäder, 200 000 kvm kontor/industri/handel samt 40 000 kvm offentliga byggnader. Totalt kommer staden att rymma 16 000 invånare och lika många arbetsplatser. Det är det största pågående stadsutvecklingsprojektet i Norge med mål om att bli ett föregångsprojekt för hållbar stadsutveckling på internationell nivå. Kuststaden ska bli attraktiv, urban och hållbar – en plats där människor, kust och framtid möts. Översiktsplanen har utförts på uppdrag av EIDOS Eiendomsutvikling.

– Det är fantastiskt att både använda mycket erfarenheter inom urbanism och vidareutvecklas med Lier-Drammen, inte minst i skissmetoden, det parametriska arbetet med att optimera hållbarhetslösningar.

-För oss är det självklart att våra arkitekter gestaltar och analyserar samtidigt i 3D-modellerna. Det är så vi säkrar intressant gestaltning i kombination med sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsmål, säger Karin Hammarskiöld, ansvarig för urbanism på LINK Arkitektur i Sverige.

De viktigaste stadsutvecklingsgreppen har varit:

  • Blågröna kvaliteterKuststaden ska spegla landskapet. Blågröna strukturer ska vara mycket framträdande och en naturlig del av stadsrummet och utomhusytorna. Blågröna kvaliteter tillvaratas genom bland annat hantering av översvämningar och dagvatten, bevarande av biologisk mångfald och utformning av utomhusmiljöer.
  • Bebyggelse och stadsrumKuststaden ska innehålla ett brett spektrum av urbana former och byggnadstypologier. Mot väst ska det vara högt, tätt och urbant, med hög koncentration av kontor, industri och handel. Mot öst ska det vara lägre bebyggelse, med möjlighet till egen trädgård och direkt tillgång till vatten och naturområden.
  • Mobilitet
    LINK är arkitekten bakom Norges största stadsutvecklingsprojekt

    Kuststaden ska innehålla ett brett spektrum av bebyggelsetypologier med framträdande blågröna strukturer. Illustration: LINK Arkitektur.

    Kuststaden får en robust planerad struktur för mobilitet, där cyklister och fotgängare prioriteras framför bilister. I den s.k. närhetsstaden når alla en busshållplats inom 500 meter.

  • Drift och teknisk infrastrukturDrift och teknisk infrastruktur är centralt för att nå projektets ambitiösa hållbarhetsmål. Det handlar om återvinning, återbruk och renovering för att minimera kuststadens utsläpp och koldioxidavtryck.

Även i Sverige har LINK en rad spännande stadsbyggnadsuppdrag inom affärsområdet urbanism. Uppdragen är av varierande skalor och grader av bevarande, men LINKs skissmetod och mindset är densamma i alla uppdrag, där det nära samarbetet och dialogen i tidiga skeden är mycket uppskattat av kunderna. Just nu arbetar LINK exempelvis med transformationen av Spritfabriken i Eslöv, utformningen av ett socialt och inkluderande torg i Hammarkullen i Göteborg och en strukturplan för Herstöheden i den växande kommunen Luleå. De utformar också detaljplanen för en större stadsdel i Stockholmsområdet för Vasakronan och ett Vinnovafinansierat projekt för levande mötesplatser i Upplands-Bro.

Ett hållbart stadsutvecklingsgrepp kan ge mycket större miljömässig effekt än vad val av olika material kan göra i ett senare skede. Därför är ett helhetligt perspektiv kritiskt för att säkra miljömässig hållbarhet som kan ge både ekonomisk tillväxt och social inkludering. LINK har extra fokus på att minska kriminalitet och öka tryggheten i städer genom att arbeta målinriktat med stadens fysiska utformning. Då är val av mobilitet, där människor möts i vardagen, samt miljömässig fastighets- och affärsutveckling en viktig del av helheten.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>