Uppsalaentreprenörer tar fastighetsinvesteringar till småspararna

Co-Properties är resultatet av att några Uppsalaentreprenörer inte nöjde sig med de investeringsmöjligheter som fanns tillgängliga för småsparare idag.

Uppsalaentreprenörer tar fastighetsinvesteringar till småspararna 1Många av oss har själva eller känner någon som gjort en så kallad bostadsresa; dvs. köpt en lägenhet eller ett hus, bott i det under en tid för att sedan sälja det vidare med vinst, fast
än att man finansierat köpet med räntebärande lån. Vi ville optimera denna investeringsmöjlighet och ta den till småspararna; spekulation i specifika bostadsobjekts
värdeökning helt enkelt berättar Erik Englund, VD och en av grundarna.

Lösningen fann de i crowdfunding-konceptet, som erbjuder fördelarna med en bostadsinvestering utan att behöva kompromissa. Genom att dela upp varje investeringsobjekt i mindre delar så sänks kapitalbehovet för en fastighetsinvestering till “småspararnivå” och fastigheten kan förvärvas tillsammans, helt utan lån och
räntekostnader.

Fastigheten ägs under en på förhand bestämd tidsperiod samtidigt som den hyrs ut och
genererar hyresintäkter, för att sedan säljas vidare på den öppna marknaden. Resultatet
blir en gemensam bostadsresa tillsammans med upp till 199 andra.