Tieto implementerar ett nytt betalningssystem åt pensionsförvaltarna Keva och Varma

Tieto ska implementera ett nytt pensionsutbetalningssystem åt två stora finska pensionsbolag, Keva och Varma.

Det handlar om ett treårigt förnyelseprojekt som lägger grunden för automatiserade och moderna utbetalningar.Tieto implementerar ett nytt betalningssystem åt pensionsförvaltarna Keva och Varma 1
Lösningen ska stödja Kevas och Varmas affärsprocesser och ge bolagen möjlighet att arbeta mer effektivt. Målet är att automatisera processer och spara tid som idag ägnas åt rutinmässiga, manuella uppgifter. Istället ska personal i högre grad kunna koncentrera sig på arbetsuppgifter som kräver specialistkunskap.
Tieto har byggt upp och tar idag hand om betalningssystem i Finland som hanterar utbetalningar till över 650 000 pensionärer. Det nya systemen innebär en fördubbling av antalet mottagare med Tietos lösningar.
Projektet genomförs i etapper med agila metoder och verktyg. Man ska till exempel använda DevOps-metoder och automatiseringslösningar inom systemutveckling. Det nya pensionsutbetalningssystemet ska ersätta föråldrade system och kommer att kopplas sömlöst till bl.a. skattemyndighetens, bankernas och de allmänna pensionernas system. Moderna teknologier och modularitet möjliggör en flexibel utveckling i framtiden. Därmed kan systemet anpassas till exempelvis ny lagstiftning på ett kostnadseffektivt sätt.
– Vi är glada att Keva och Varma förlitar sig på vårt kunnande i den här viktiga förnyelseprocessen, säger Christian Segersven, Vice President Financial Services hos Tieto i Finland.