Sveriges hushåll påverkas hårt av det ekonomiska läget – en av fyra har svårt att betala elräkningarna framöver
Hem RAPPORT/UNDERSÖKNING Sveriges hushåll påverkas hårt av det ekonomiska läget

Sveriges hushåll påverkas hårt av det ekonomiska läget

Publicerat av: Redaktionen

En ny undersökning framtagen av analysbyrån FT Longitude – på uppdrag av Intrum – vittnar om att den höga inflationen och ränteläget inte bara påverkar svenska hushålls framtidssyn men även beteenden här och nu.

När hushållens kostnader ökar mer än inkomsten är det en stor andel av svenskarna som anser att de kommer att få svårt att betala räkningarna.

Över en fjärdedel (26%) anser att de höga energipriserna gör man inte kommer kunna betala att elräkningen i tid under kommande 12 månader.

Många indikatorer visar på att det ekonomiska läget sannolikt kommer att fortsätta vara dystert. Statistiska Centralbyråns inflationssiffror för oktober visar på ett utmanande läge med en inflationstakt på 9,3 procent. Den höga inflationen kombinerat med Riksbankens räntehöjningar kommer enligt Konjunkturinstitutet innebära att Sverige går in i en lågkonjunktur nästa år. Det spär ytterligare på hushållens ekonomiska belastning givet att arbetslösheten också väntas öka.

Hushållens utgifter ökar i högre takt än inkomsterna

Sveriges hushåll påverkas hårt av det ekonomiska läget – en av fyra har svårt att betala elräkningarna framöver

Siv Hjellegjerde Martinsen, Managing Director, Intrum Scandinavia

I undersökningen, European Consumer Payment Report, där Intrum årligen tar tempen på Europas konsumenters syn på ekonomi och framtid säger hela 64 procent av svenska hushåll att räkningarna ökar i högre takt än inkomsten.

Bland de ekonomiska frågor som svenskarna oroar sig för att påverka deras ekonomiska välmående mest anger flest de ökande priserna på livsmedel (76%), följt av ökande priser på drivmedel och energi (71%) och höga räntor (51%).

Få hushåll tror att det ekonomiska läget kommer att förbättras på kort sikt

Inflationsoron är hög, nästan vartannat hushåll (44 %) anger att inflationen har en märkbart negativ påverkan på hushållets ekonomi, till skillnad från de fyra procent som uppger att de inte har påverkats eller förväntar sig påverkas av inflationen. Få (7%) tror att inflationens negativa effekter kommer att gå över inom det kommande halvåret, idag tror 34 procent att effekterna kommer att vara mellan ett och två år framåt. Även tilltron till Riksbankens förmåga att bromsa prisökningar är begränsad. 45 procent anser att riksbanken har begränsade möjligheter att påverka prisökningarna.

– Konsumenter ser alltmer negativt på framtiden, både i Sverige och Europa, och det ekonomiska läget har påverkat hushållens direkta förmåga att få pengarna att räcka till. Sammantaget uppger 62 procent av respondenterna i 24 länder att de är oroade över sin möjlighet att kunna få en bekväm pension och 61 procent är oroade över hur mycket de lyckas spara undan varje månad. En uppgång på 14 respektive 9 procentenheter jämfört med förra året, säger Siv Hjellegjerde Martinsen, Managing Director, Intrum Scandinavia

Förändrade konsumentbeteenden – hushållen drar ned på sina utgifter

Förutom oron för att klara av att betala räkningar har det ekonomiska läget påverkat svenskarnas konsumentbeteenden. Nästan tre femtedelar (58%) säger sig ha eller planerar att ändra sina köpbeteenden till följd av den höga inflationen och 66 procent har blivit mer medvetna om hur de spenderar sina pengar. Bland de som angett att de har eller planerar ändra sina köpbeteenden uppger nästan 6 av 10 anger att de handlar på lågpriskedjor och över hälften (55%) har dragit ned på sociala aktiviteter såsom restaurangbesök samtidigt som 42 procent har dragit ned på prenumerationstjänster som appar och strömningstjänster.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>