Sverige topp tio i ny rapport om entreprenörskap

Svenskar är mest benägna i hela Europa att starta företag, och sjua globalt sett.

Sverige topp tio i ny rapport om entreprenörskap 1Det framkommer i den åttonde årliga upplagan av Amway Global Entrepreneurship Report, som i år har undersökt vilka faktorer som driver entreprenörskap på olika marknader. – ”Resultaten hjälper företagsledare och politiker att bättre förstå varför människor väljer att starta företag. Vi vill underlätta egenföretagande och hjälpa människor uppnå sin fulla potential.”, säger Doug DeVos, Amways styrelseordförande.

SVERIGE I TOPP

Enligt årets rapport hamnar Sverige på en sjunde plats när det gäller entreprenörskapsindex (AESI). Indexet mäter tre dimensioner som påverkar intentionen att starta företag: vilja, genomförbarhet och stabilitet gentemot påtryckningar från sin omgivning. För Sverige gäller att:

• 61% uttrycker en vilja att bli entreprenör

• 56% känner sig väl förberedda för entreprenörskap

• 58% tänker inte tillåta sina sociala nätverk avskräcka dem

ETT FÖRETAGARVÄNLIGT LAND

Även när det gäller företagarvänlighet ligger Sverige över genomsnittet, både globalt och inom EU. Detta är baserat på fem aspekter: tillgänglig teknologi, utbildningsystem, ekonomiskt klimat, regelverk & skatt.

• 71% av respondenterna anser att teknologi finns tillgänglig

• 62% ser utbildningssystemet som stödjande

• 63 % ser den ekonomiska situationen som fördelaktig

• 46% anser att regelsystemet är tydligt

• 41% ser skatten som hanterbar

SKILLNADER MELLAN KÖNEN

Bland män i Sverige är intresset för att driva ett vinstorienterat företag (69%) större än ett socialt orienterat (31%). Det motsatta gäller för kvinnor (51% respektive 49%). Gemensamt för både män och kvinnor är att de fördrar att förmedla en tjänst (67%) framför en produkt (33%), och att de hellre vill bedriva försäljning personligen (79%) än digitalt (21%). Den starka tendensen för personlig kontakt återspeglas även globalt; nästan hälften av respondenterna vill sälja produkter, vilket stödjer möjligheten för direktförsäljningsföretag som Amway att främja entreprenörskap.

Svenskarna rankade också sina egna förmågor och attityder när det gäller att starta och driva företag högre än genomsnitten globalt och för EU. Män var generellt sett mer positivt inställda än kvinnor, störst skillnad syntes i förmågan att samla in kapital. 59 % av männen anser sig ha den kompetensen, men bara 48 % av kvinnorna.