Startupbolaget digitaliserar penningtvättskontroller

De senaste åren har präglats av fler penningtvättsskandaler än någonsin förr.

Startupbolaget digitaliserar penningtvättskontroller 1
Pål Ljungberger, CEO Roaring.io Foto: Jytte Meilvang

Nu vill startupbolaget Roaring digitalisera och automatisera åtgärderna och kontrollerna för företag mot penningtvätt. “Manuella insatser tar mycket tid och lämnar utrymme för misstag och subjektiv bedömning. Digitalisering och automatisering innebär större säkerhet och en enorm effektivisering.” Säger Pål Ljungberger, VD och grundare på API- och Customer Data-bolaget Roaring.

Antalet anmälningar av penningtvätt har ökat explosionsartat. Många av de nordiska storbankerna har det senaste året varit inblandade i stora penningtvättsskandaler och ofta ligger orsaken i bristande kontroller av kundkännedom. Lagen ställer högre och högre krav på banker och företag gällande god kundkännedom, riskbedömning och kontinuerlig övervakning. Krav som många företag idag inte lever upp till.

“Vi såg ett hål på marknaden. Moderna, digitala lösningar för kundkännedom och AML saknas vilket är en stor nackdel i kampen mot penningtvätt.” Säger Pål Ljungberger.

Produkten ger full regelefterlevnad samt ett smidigare flöde för onboarding av nya kunder. Ytterligare en fördel är att kundupplevelsen förbättras då perioden av handläggning förkortas avsevärt. Med hjälp av den digitala fråge- och rapportgeneratorn kan banker och företag uppnå god kundkännedom med enbart några få knappklick. Minskningen av manuell hantering och bedömning innebär en minskad risk för fel och subjektiva beslut när nya affärsrelationer ska inledas.

I dagsläget täcker den nya tjänsten användning i Sverige men under hösten är planen att expandera till hela Norden, för att sedan omfatta Europa och vidare globalt.

“Det är dags att inse att det är år 2020. Att använda sig av manuella processer är inte längre hållbart med de högre kraven som penningtvättslagen och det digitala samhället i stort kräver.” Avslutar Pål Ljungberger.