Seamless levererar kontaktlösa betalningslösningar till ungersk bank

MeaWallet A/S, en del av Seamless Distribution AB, har tecknat avtal med en ungersk bank gällande leverans av MeaWallets egenutvecklade teknologi för kontaktlösa kortbetalningar.

Seamless levererar kontaktlösa betalningslösningar till ungersk bank 1Teknologin kommer att levereras som en komplett tjänst, som integrerar MeaWallets tokeniseringsplattform med bankens bankapplikationer. Lösningen gör det möjligt för bankens kunder att utföra kontaktlösa kortbetalningar via bankens befintliga bankapp.

– Den ungerska marknaden utvecklas snabbt mot kontaktlösa betalningar, faktum är att redan förra året översteg antalet kontaktlösa korttransaktioner i butik antalet traditionella transaktioner. Vårt mål är att börja leverera under det tredje kvartalet och att vara i produktion tidigt nästa år i enlighet med vårt löfte att verkställa snabba leveranser, säger Lars Sandtorv, Head of MeaWallet.

Banken är en av de största bankerna i Ungern, en marknad där mer än hälften av de betalkort som används har kontaktlös kapacitet.