Seqr blir utgivare av Mastercard

SEQR Payments AB, en del av Seamless Distribution AB, blir utgivare av Mastercardprodukter i Europa. 

Seqr blir utgivare av Mastercard 1Samarbetet med Mastercard kommer att göra det möjligt för Seqr att med stöd av bolagets e-pengalicens  öppna upp innovativa mobila betalningsscenarion på den europeiska marknaden och att fortsätta att driva bolagets tillväxtagenda inom mobilbetalningsbranschen.

Som medlem i Mastercardnätverket kommer Seqr att kunna utfärda kontaktlösa betalningsprodukter i Europa, vilket kommer att ge ett starkt stöd för Seqr i sin strävan att fortsätta utveckla nya sätt att betala i ett ständigt växande kontantlöst samhälle. Ytterligare tillkännagivanden rörande marknadsintroduktioner kommer inom kort.

“Vi är stolta över att bli en del av Mastercardnätverket och utgivare av Mastercardprodukter. Detta kommer att ytterligare stärka Seqr som en av de ledande europeiska leverantörerna av mobila betalningslösningar”, säger Tomas Jalling, VD för Seamless.