Regeringens beslut om cirkulär ekonomi glädjande för Syntell

Nu händer det!

Regeringens beslut om cirkulär ekonomi glädjande för Syntell 1På Syntell har vi länge talat om vikten av cirkulär ekonomi. I och med regeringens beslut om en nationell strategi för omställning till cirkulär ekonomi blir det än mer aktuellt att tänka och agera i termer av system och livscykel.

Här kan du läsa om regeringens beslut.

En omställning till en cirkulär ekonomi kan innefatta utmaningar – men också möjligheter. Att ta tillvara på dessa möjligheter kan ge fördelar såsom ökad lönsamhet genom nya cirkulära affärsmodeller och ökad konkurrenskraft.

Syntell stöttar organisationer med att ta ett helhetsgrepp kring hållbar produktutveckling och digitalisering, bland annat genom att kravställa återanvändning och hållbarhet i livscykelns alla faser. Vi deltar även i SIS och ISO:s arbete med att ta fram standarder för det nya digitaliserade industrilandskapet kopplat till Smart Industri.

Vi ser fram emot att fortsätta stötta inom Systems Lifecycle Management för att hantera omställningen till en cirkulär ekonomi och morgondagens komplexitet på bästa sätt. Vår vision är att bidra till ett samhälle där tillgångar används på bästa möjliga sätt för att skapa en hållbar och säker framtid.