Hem FINANS Alzinova specialiserar sig på behandling av Alzheimers sjukdom

Alzinova specialiserar sig på behandling av Alzheimers sjukdom

Alzheimer - en av våra största folksjukdomar

Publicerat av: Redaktionen

Alzinovas teckningsperiod har inletts

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag.

Den 5 juni 2024 inleddes teckningsperioden i GU Ventures noterade Alzheimerläkemedelsbolags, Alzinova AB:s (publ), nyemission av aktier, där bolaget ämnar resa 34,4 Mkr. Alzinova specialiserar sig på behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas, och har data som visar på ”best in class” potential.Alzinovas patenterade AβCC-teknologi möjliggör utveckling av nya sjukdomsmodifierande terapier med potential att träffsäkert angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst och utveckling. Den egenutvecklade AβCC-teknologin ger
de unika egenskaperna för att kunna utveckla nya, unika, sjukdomsmodifierande terapier som med stor träffsäkerhet oskadliggör toxiska Aβ-oligomerer, de ämnen som orsakar sjukdomens uppkomst.Med AβCC-teknologin har Alzinova dessutom stor potential att utöka portföljen med innovativa projekt inom Alzheimers på lång sikt. Alzinova utvecklar i nuläget två potentiella läkemedel som är specifikt riktade mot oligomerer av Aβ som skadar hjärnsynapser: ALZ-101 och ALZ-201.Data visar på ”best in class” potential, vilket är mycket attraktivt för partnerskap. Bolaget har hittills tagit flera viktiga steg mot utlicensiering och kommersialisering. Med positiva resultat i Bolagets båda läkemedelsprojekt, ALZ-101 och ALZ-201, finns flera alternativ. Det primära alternativet inför fas 2 studien är att utlicensiera vaccinet ALZ-101 till ett större läkemedelsföretag, och ett annat alternativ är att Bolaget tar ALZ-101 genom fas 2 och därefter utlicensierar denna till en partner. För antikroppen ALZ-201 skulle denna kunna utlicensieras redan under preklinisk fas, alternativt efter fas 1b-studier. Bolagets fokus framöver är just på affärsutveckling med flera aktiva pågående dialoger parallellt med klinisk utveckling av projektportföljen.

Vaccinkandidaten ALZ-101 och antikroppen ALZ-201 skiljer sig från tidigare testade kandidater inom Alzheimers sjukdom, vilka ospecifikt och i olika hög grad binder till olika former av Aβ. Kliniska studier som genomförts med andra läkemedelskandidater tyder på att specificiteten är viktig både för att erhålla en god effekt och för att undvika biverkningar.

Investeringsprospekt för att resa 34,4 Mkr 

Ett investeringsprospekt har upprättats med anledning av emissionen och har den 3 juni godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt fullständig information om Företrädesemissionen, finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.alzinova.com, och även på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Teckningsperioden löper från och med den 5 juni 2024 till och med den 20 juni 2024. Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning.

Nyemissionen i korthet:

  • Vid full teckning i emissionen tillförs Alzinova cirka 34,4 MSEK före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 15,3 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 5,3 MSEK, och till cirka 84,7 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 29,1 MSEK. Således omfattas Företrädesemissionen till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • För varje aktie som innehafts per avstämningsdagen, den 3 juni 2024, erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna sex (6) aktier. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,90 SEK.
  • Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt fullständig information om Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.alzinova.com och Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se. Prospektet finnas även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

    GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer.
    Viktigt: Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Alzinova. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget har offentliggjort med anledning av Företrädesemissionen.
    Mer info finns här!

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

Privacy & Cookies Policy