Räkenskapsåret 2022: Rekordresultat för Audi
Hem FINANS Räkenskapsåret 2022: Rekordresultat för Audi-koncernen

Räkenskapsåret 2022: Rekordresultat för Audi-koncernen

Publicerat av: Redaktionen

Audi-koncernen avslutade räkenskapsåret 2022 med ett rekordresultat under ett år då företaget fortsatte sin omställning mot att bli en ledande leverantör av uppkopplad, helt elektrisk premiummobilitet.

Omsättningen steg med 16,4 procent till rekordhöga 61,8 miljarder euro samtidigt som rörelseresultatet steg med nästan 40 procent till rekordhöga 7,6 miljarder euro.

Rörelsemarginalen steg till 12,2 procent och nettokassaflödet nådde 4,8 miljarder euro, den näst högsta siffran i företagets historia. Nyckelfaktorer bakom årets starka finansiella resultat var, en konsekvent krishantering under ett år präglat av många globala utmaningar, en bra prisposition och starka resultat från Bentley, Lamborghini och Ducati. Under 2022 ökade även antalet helt eldrivna modeller kraftigt. Med början i Q6 e-tron startar Audi under 2023 dessutom den största produktoffensiven i företagets historia. Audi Q6 e-tron är den första eldrivna modellen som baseras på Premium Platform Electric (PPE).

  • VD Markus Duesmann: ”Vår strategi för hållbarhet, digitalisering och elektrifiering visar att vi är på rätt, även i tider med multipla kriser”
  • CFO Jürgen Rittersberger: ”Företaget visade stor finansiell styrka under 2022 trots utmanande globala förutsättningar”
  • Omsättningen ökade till 61,8 miljarder euro, rörelseresultatet blev 7,6 miljarder euro och nettokassaflöde 4,8 miljarder euro

”Vår strategi Vorsprung 2030 visar att vi är på rätt väg, även i tider med multipla kriser”, säger Markus Duesmann, CEO på AUDI AG. ”Vi fokuserar Audi på hållbarhet och arbetar systematiskt med att digitalisera och elektrifiera våra produkter.”

Leveranser nästan på föregående årsnivå

Märkesgruppen med Audi, Bentley, Lamborghini och Ducati levererade totalt 1 638 638 bilar (2021:1 688 978) och 61 562 motorcyklar (2021:59 447) under 2022. Trots stora utmaningar i logistik- och leveranskedjorna, särskilt under första halvåret, låg leveranserna under rapporteringsåret nästan i nivå med föregående år tack vare en stark utveckling under andra halvåret. 2022 levererade märket Audi 1 614 231 bilar (2021: 1 680 512) till sina kunder.

Fortsatt stark tillväxt för elbilar

Räkenskapsåret 2022: Rekordresultat för Audi

Markus Duesmann, CEO på AUDI AG

Under 2022 hade Audi-koncernen återigen en betydande ökning av leveranserna av helt eldrivna modeller. Med en ökning på ca 44 procent levererade elbilar (118 196 bilar) fortsätter premiummärkesgruppen systematiskt sin elektrifieringsstrategi. Den fortsatt starka efterfrågan på elbilar innebar att andelen levererade elbilar ökade från 4,8 procent till 7,2 procent under 2022. Med lanseringen av Premium Platform Electric (PPE) stärker Audi sin position för att bli ledande leverantör av uppkopplad, helt elektrisk premiummobilitet. Plattformen, som utvecklats i samarbete med Porsche, är en viktig byggsten för att bredda Audis globala elbilsutbud.

Den kommande modellserien Q6 e-tron, koncernens första produktionsmodell baserad på PPE, kommer att presenteras under andra halvåret 2023.

“Med Audi Q6 e-tron, kommer e-mobilitet för första gången från Ingolstadt”, säger Audis CEO Duesmann. “Därför kommer även ett eget batterimontage att etableras vid huvudanläggningen. På så sätt behåller vi viktig kunskap i Tyskland och vidareutbildar våra medarbetare inom framtidsområden områden.”

Rekordhög omsättning

Audi-koncernens intäkter steg till 61.753 miljoner euro (2021: 53,068). Ökningen på 16,4 procent beror framförallt på den starka prispositionen och engångskonsolideringen av varumärket Bentley den 1 januari 2022. Bland modellerna bidrog bland annat eldrivna Audi Q4 e-tron, Audi e-tron och Audi e-tron GT quattro, liksom Audi A3 och Audi Q5 till ökningen.

Hållbarhet i alla företagsbeslut

Sedan räkenskapsåret 2021 rapporterar märkesgruppen frivilligt sina nyckeltal enligt EU:s taxonomi. Jämfört med Audi-koncernens totala omsättning, ökade andelen EU-taxonomikonforma intäkter till 8,3 miljarder euro (2021: 6,8 miljarder), vilket motsvarade 13,5 procent (2021: 12,8) av totala intäkterna. Detta inkluderade en ökning av intäkterna på 49% från försäljningen av elbilar, vilket speglar framstegen i Audis elektriska färdplan. Företaget understryker därmed betydelsen av hållbarhetskriterierna inom ESG (Environmental, Social och Governance) som är förankrade i företagets strategi Vorsprung 2030.

För att göra det tydligt och transparent hur högt företaget prioriterar hållbar utveckling i enlighet med ESG genomför AUDI AG för närvarande en omfattande ESG-utvärdering via ett oberoende värderingsinstitut. Resultatet planeras att publiceras under våren 2023.

Genom att positionera sig för en hållbar framtid, bygger AUDI AG också upp sin värdekedja baserat på cirkulära ekonomin. Audi kommer att fortsätta öka andelen återvunnet material i sin flotta under de närmaste åren. Företaget kan därmed minska modellernas miljöpåverkan. Direkt tillgång till sekundära material kommer sannolikt också att bidra till att förbättra leveranssäkerheten.

Fokus på återvinning i pilotprojektet MaterialLoop

Tillsammans med 15 partners från forsknings-, återvinnings- och leverantörssektorn startade Audi pilotprojektet MaterialLoop i oktober 2022. Företaget och dess partners undersöker möjligheterna till återanvändning av material från bilar som nått slutet av sin livscykel inför produktion av nya fordon. I projektet har därför 100 uttjänta fordon redan demonterats. Det är bara ett av många projekt som rör den cirkulära ekonomin inom Audi. Redan idag har Aluminium Closed Loop implementerats i Audi-fabrikerna i Neckarsulm, Ingolstadt och Györ i Ungern, liksom i Volkswagen-fabriken i Bratislava.

Audi-koncernen fortsätter att accelerera sin omställning till en leverantör av hållbar, uppkopplad premiummobilitet. Mellan 2023 och 2027 kommer två tredjedelar av företagets investeringar, eller cirka 28 miljarder euro, ske inom elektrifiering och digitalisering. Audis VD Duesmann: “Vårt fokus på hållbara mål kommer att prägla vårt agerande på kort, medellång och lång sikt. Kommande investeringar som baseras på nuvarande planeringsrunda bekräftar den tydliga inriktningen.

Koncernens rörelseresultat på rekordnivå

Audi-koncernens rörelseresultat nådde 7.550 euro (2021: 5.498), en ökning med 37,3 %. Rörelsemarginalen ökade också markant till 12,2 (2021: 10,4) procent. Utöver en stark marknadsprestation bidrog de positiva effekterna från råvarusäkringar väsentligt till rekordresultatet.

I linje med företagets socialt hållbara inriktning revideras även systemet för att säkerställa att medarbetarna drar nytta av dessa ekonomiska framgångar. Företaget och företagsrådet har därför omarbetat Audis vinstdelningsprogram. Revideringen bygger vidare på det gemensamma avtalet för 2019 – Audi.Future. Tyngdpunkten ligger på att stärka företagets pensionsplan och se till att alla anställda får del av företagets vinst från första euron. Dessutom skapar revideringen en vinstberoende kollektiv komponent som syftar till att långsiktigt stärka Audis ställning som en attraktiv arbetsgivare. Baserat på det reviderade programmet, ger Audi sina anställda en del av vinsten för sitt arbete under det utmanande året 2022. För en kvalificerad arbetare på de tyska fabrikerna uppgår till exempel Audis vinstandel i år till 8,510 euro (föregående år: 5 670 euro).

Bentley, Lamborghini och Ducati med rekordsiffror

Audi-koncernens imponerande resultat beror inte minst på resultaten för Bentley, Lamborghini och Ducati, som alla slog rekord under verksamhetsåret 2022. Bentley firade på nytt ett leveransrekord. Med 15 174 fordon (14 659) överträffade det brittiska märket sitt tidigare rekord med 3,5 procent och ökade också intäkterna markant till 3.384 Mio euro (2021: 2.845). Rörelsemarginalen steg till rekordhöga 20,9 procent (2021: 13,7), medan rörelsevinsten var 708 miljoner euro (2021: 389), vilket också var en betydligt högre än föregående årssiffra.

Lamborghini levererade 9 233 bilar (2021: 8 405) under det senaste räkenskapsåret, med en omsättningsökning på 21,9 % till 2 375 miljoner euro (2021: 1 948). Lamborghini genererade 614 miljoner euro (2021: 393) i rörelseresultat till en rörelsemarginal på 25,9 procent (2021: 20,2).

Ducati levererade 61 562 motorcyklar (2021: 59 447), trots en utmanande leveranssituation, vilket är det högsta antalet i företagets historia. Omsättningen ökade med 24 procent till 1 089 miljoner euro (2021: 878), inte minst tack vare den förbättrade prispositionen. Rörelsevinsten steg till 109 miljoner euro (2021: 61), medan rörelsemarginalen nådde 10 procent (2021: 7,0).

Resultatet något högre än föregående år

Audi-koncernens finansiella resultat ökade till 1 522 miljoner euro (2021: 1 430). Verksamheten i Kina bidrog till vinsten med 1 153 euro (2021: 1 140). Resultat efter skatt uppgick vid årets slut till 7 116 miljoner euro (2021: 5 649).

Nettokassaflödet: Näst högst i företagets historia

Audi-koncernens nettokassaflöde uppgick 2022 till 4 808 miljoner euro (2021: 7 757), en stark prestation som också är den näst högsta siffran i företagets historia. Minskningen (jämfört med den exceptionellt höga siffran från föregående år) är dels hänförlig till ökade varulager som säkerställer leveransförmågan, dels till den fortsatta störningen i logistik och leveranskedjor. Dessutom har högre skatter och förändringar, såsom engångskapitaltillskottet till Audi Formula Racing GmbH och avknoppningen av säljbolag inom Volkswagen-koncernen, påverkat nettokassaflödet. Investeringarna ökade dessutom jämfört med samma period förra året, däribland investeringarna i Audi FAW NEV Company Ltd. som är fullt konsoliderade inom Audi-koncernen.Med den nya produktionsanläggningen för elbilar baserade på PPE, som byggs i Changchun, banar koncernen väg för en utökning av den lokala helt eldrivna produktportföljen i Kina.

Utsikter för räkenskapsåret 2023

”Audi visade, trots utmanande globala förhållanden, stor finansiell styrka 2022 och slog rekord både vad gäller intäkter och rörelseresultat”, säger Audis CFO Jürgen Rittersberger. ”Resultatet gör oss övertygade om att vi kommer att fortsätta att uppnå våra ambitiösa strategiska mål framöver.”

Märkesgruppen förutser för närvarande – med förbehåll för leveranssituationen och den globala ekonomiska utvecklingen – att koncernen kommer att fortsätta att se en positiv utveckling under räkenskapsåret 2023. Leveranserna av bilar från märkesgruppen förväntas ligga på mellan 1,8 och 1,9 miljoner bilar, medan intäkterna förväntas nå en ny rekordnivå på mellan 69 och 72 miljarder euro. Rörelsemarginalen förväntas ligga mellan 9 och 11 procent. Audi-koncernen förväntar sig en fortsatt stark utveckling med ett nettokassaflöde på mellan 4,5 och 5,5 miljarder euro.

 

Relaterade Artiklar