Ny rapport: Bank- och finansbranschen bäst rustat för GDPR

För andra året i rad presenterar den globala advokatbyrån DLA Piper sin ”Data Privacy Snapshot”, en undersökning som kartlägger hur långt företag över hela världen har kommit i arbetet med dataskydd och integritet.

Ny rapport: Bank- och finansbranschen bäst rustat för GDPR 1Rapporten visar återigen att flertalet företag har luckor när det gäller att efterleva de allt mer krävande dataskyddsreglerna, någonting som kommer ställas på sin spets när den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) ska börja tillämpas den 25 maj i år.

Dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att tillämpas på företag och organisationer som är verksamma inom EU samt företag och organisationer utanför EU som erbjuder varor eller tjänster till enskilda personer inom EU.

Även om bank- och finansbranschen är den sektor som enligt rapporten ses som mest integritetsmogen har man fortfarande en bit kvar. DLA Pipers rapport visar att 52 procent av de tillfrågade i branschen inte reglerar hur mycket personuppgifter som samlas in, utan istället samlar in så mycket som möjligt.

Rapporten visar vidare att 26 procent inte har några tydliga förfaranden om någon individ vill få personuppgifter borttagna, en av de mer uppmärksammade förändringarna i den nya dataskyddsförordningen.

– Ett år efter vår första rapport är det tydligt att flera sektorer fortfarande har en del jobb kvar att göra innan den 25 maj. Sedan är det förstås så att vissa branscher och sektorer har ett större berg att bestiga när det gäller efterlevnaden av den nya dataskyddsförordningen. Med det sagt är det ändå lite anmärkningsvärt att endast 29 procent av de tillfrågade inom hälsa och sjukvård har en tydlig process när det gäller att kartlägga hur personuppgifter faktiskt tillhandahålls, säger Johan Sundberg, partner och ansvarig för DLA Piper Swedens Dataskyddsgrupp.

Rapporten ”Data Privacy Snapshot” släpps i kölvattnet av den internationella dataskyddsdagen den 28 januari och är baserad på över 200 svar under 2017 från DLA Pipers undersökningsverktyg Data Privacy Scorebox.

Verktyget lanserades av DLA Piper i januari 2016 och har som syfte att hjälpa organisationer över hela världen att bedöma sina nuvarande nivåer av integritetsmognad, i förhållande till respektive bransch. RespoDLA Piper Privacy Snapshot 2018ndenterna ställs inför ett antal frågor rörande områden som lagring av data, användning av data samt kundens rättigheter. Årets rapport visar att bank- och finansbranschen är längst fram när det gäller integritetsmognad (41 procent) medan Hälsa och sjukvård är den sektor med lägst mognad (30 procent).