Ny Mimecast-rapport visar att dataförlust är finansbranschens främsta orosfaktor

Nya lagkrav knutna till Brexit och GDPR gör att företag i finansbranschen måste omprioritera sina initiativ för efterlevnad.

Ny Mimecast-rapport visar att dataförlust är finansbranschens främsta orosfaktor 1Mimecast, ett av världens ledande cybersäkerhetsföretag, presenterar nu en ny studie, utförd av undersökningsföretaget IDG Research, kring de faktorer som gör att ledande tjänsteföretag i finanssektorn måste omprioritera sin hantering av efterlevnad. Finanstjänsteföretag som t ex retailbanker, investmentbolag och försäkringsföretag har alltid verkat enligt strikta regler och kontroller. Men nya regler, inte minst de relaterade till Brexit och GDPR, och en ökad risk för cyberhot, har emellertid gjort att efterlevnadshanteringen idag har blivit betydligt viktigare.

I studien fick yrkesverksamma inom finanstjänstesektorn frågor kring hur de arbetar för att leva upp till regler och lagar, samt vad de själva anser vara de viktigaste prioriteringarna. Nästan alla de tillfrågade (92%), rapporterade att efterlevnadshantering har fått en allt högre prioritet under de senaste två åren.

Organisationers efterlevnadsstrategier för tillsyn formas idag främst av nya myndighetskrav (45%) och ett växande antal cybersäkerhetshot (39%). På frågan om vilka efterlevnadsregler som kommer att ha störst effekt under de kommande 12 månaderna, så noterades framför allt regler relaterade till tredjepartssamarbeten, molnlagring, Brexit, GDPR och MIFID II.

Oavsett bransch, så utgör dataförlust ett stort huvudbry för de flesta organisationer.

Över hälften av de tillfrågade (58%) nämnde dataförlust som deras organisations främsta oro för bristande efterlevnad, medan 49% svarade att deras organisation hade påverkats av dataförlust under de senaste två åren.

Hanteringen av efterlevnad kan dessutom vara tidskrävande. 89 procent svarade att den tid som deras efterlevnadsteam ägnar åt att upprätthålla granskningsberedskapen har ökat under de senaste två åren. Organisationer kommer i år att försöka minska komplexiteten i sin efterlevnadhantering. Nästan hälften av de svarande citerade att de i år avser att förbättra integrationen och samarbetet mellan interna team, effektivisera processer så att IT kan fokusera på att generera mer värdeskapande aktiviteter och förbättra deras förmåga att dokumentera övervakningsprocesser för efterlevnad.

– Efterlevnad är inte en engångsföreteelse. Det är en pågående ansträngning som organisationer behöver övervaka på alla nivåer i sin verksamhet, säger Garth Landers, Director Product Marketing, Archiving på Mimecast. Explosionen av data i kombination med det faktum att alla är teknikanvändare har satt finanstjänsteföretagen under stor press när det kommer till efterlevnad. I takt med att nya regler och förordningar tillkommer blir det ännu viktigare för organisationer att se till att de har rätt personer, processer och teknik på plats för att upprätthålla efterlevnaden.

Förra året lanserades Mimecast Supervision, en lösning som hjälper finanstjänsteföretag att hantera efterlevnadskrav, som t ex SEC, FINRA, FCA och andra begränsningsregler. Som en del av Mimecast Cloud Archive inkluderar Mimecast Supervision intelligent granskning, optimerad rapportering och anpassade arbetsflöden, som hjälper till att förbättra produktiviteten, förenkla efterlevnaden och minska de organisatoriska riskerna.