Nu är BankID med som leverantör till offentlig sektor i E-legitimationsnämndens avtal 2018 E-legitimering

Driver du digitalisering inom offentlig sektor och behöver tillgång till säker e-legitimering?

Den 20 juni 2018 anslöt Finansiell ID-Teknik med BankID till E-legitimationsnämndens Valfrihetssystem 2018 E-legitimering. Det betyder att försörjningen av e-legitimering via BankID nu är säkrad i offentlig sektors digitala tjänster. Myndigheter och kommuner kan nu enkelt skicka in en anmälan om intresse och gå med i Valfrihetssystem 2018 E-legitimering och därmed få tillgång till BankID. Tillsammans med nämndens andra avtal, Valfrihetssystem 2017 E-legitimering som öppnar för nya kvalitetsgranskade e-legitimationer, finns nu en heltäckande försörjning av säker e-legitimering i offentliga e-tjänster framöver.

Samtidigt har vissa avtalsdokument och regelverk uppdaterats. På E-legitimationsnämndens hemsida framgår vilka dokument i båda valfrihetssystemen som uppdaterats.

Dags att teckna avtalen om svenska e-legitimationer för myndigheter och kommuner med e-tjänster

E-legitimationsnämnden erbjuder avtal, så kallade valfrihetssystem för elektronisk identifiering av användare. Avtalen ger upphandlande myndigheter (enligt LOU), tillgång till BankID – de mest etablerade e-legitimationerna på den svenska marknaden och till nya kvalitetsgranskade e-legitimationer.

Valfrihetssystem som avtalsform förenklar såväl upphandling som avtalshantering. Transaktionspriset är detsamma; 17 öre i båda valfrihetssystemen. De tekniska metoderna i Valfrihetssystemet 2018 E-legitimering är BankID RP API och OCSP samt SAML 2.0 enligt E-legitimationsnämndens tekniska ramverk. I Valfrihetssystem 2017 E-legitimering är tekniken enbart SAML 2.0 enligt E-legitimationsnämndens tekniska ramverk. Dessa tekniska metoder öppnar för de ledande leverantörerna av e-legitimering på marknaden, samtidigt som de underlättar tekniskt även för införande av utländska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster enligt eIDAS-förordningen (nr 910/2014).

Inom kort kommer mer information på E-legitimationsnämndens hemsida om avtal och vägledningar inför anslutningen till Sweden Connect – Sveriges eIDAS-nod och Aktörsregister, inför eIDAS-förordningens ikraftträdande den 29 september 2018.