NetNordic Group förvärvar Bolero AB

Bolero är en etablerad svensk leverantör av tjänster relaterade till moln, it-säkerhet, analys, nätverk och datacenter, samt ett antal områden inom systemutveckling.

NetNordic Group förvärvar Bolero AB 1Genom förvärvet stärker NetNordic sin kapacitet att leverera mervärdestjänster och lösningar inom systemintegration på den nordiska marknaden.

NetNordic har en ambition att utöka sin lösning- och tjänsteportfölj och har sett Bolero som mycket kompletterande. Båda företagen arbetar främst med stora och medelstora kunder i både offentlig och privat sektor.

– Tillsammans med Bolero utökar vi vår kapacitet och kompetens på marknaden inom systemintegration. Detta gör att vi kan öka värdet på våra leveranser och tjänster inom moln, säkerhet, nätverket och datacenter så att våra kunder når ytterligare fördelar. Boleros fokus på kompetens och deras företagskultur gör att vi ser en gemensam stark grund för att slå oss samman. Vår ambition att vara den ledande systemintegratören i Norden fortsätter, säger Jarl Øverby, CEO i NetNordic Group.

– Genom den grundliga förvärvsprocessen har vi blivit trygga med NetNordics roll som systemintegratör och att den kommer att ge Boleros anställda och kunder en extra dimension i framtiden. Samtidigt kommer vi att tillföra värde till NetNordic och det ger goda förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt tillsammans. Vi kommer att bibehålla fokus på kompetens och kundnärhet, och ser fram emot att bli en central del av NetNordic. Vi är imponerade av NetNordics förmåga att växa och hur väl de har integrerat deras tidigare förvärv, samtidigt som de har vidareutvecklat sin företagskultur att stödja hög personaltillfredsställelse, säger Erland Fristedt, VD och huvudägare i Bolero.

Bolero har 80 anställda samt ett större antal underkonsulter som servar företagets kundbas. Bolero har kontor i Stockholm (huvudkontor), Göteborg och Linköping. Det senaste räkenskapsåret uppgick intäkterna till ca 270 miljoner kronor. Aktieägare i Bolero återinvesterar i NetNordic och kommer att fortsätta fokusera på att utveckla verksamheten i Sverige och övriga Norden.