Sparbanken Skåne ansluten till Nasdaq Sustainable Bond Network

Sparbanken Skåne har anslutit sig till Nasdaq Sustainable Bond Network, en informationsplattform för att öka transparensen kring gröna, sociala och hållbara obligationer.

Sparbanken Skåne ansluten till Nasdaq Sustainable Bond Network 1
Sparbanken Skåne ansluten till Nasdaq Sustainable Bond Network

Sparbanken Skåne blev 2019 första svenska sparbank att ge ut gröna obligationer – och är nu också första svenska sparbank i Nasdaq Sustainable Bond Network.

Anslutningen innebär att investerare och andra intressenter från och med augusti kan hämta samlad information på Nasdaq Sustainable Bond Network om Sparbanken Skånes gröna obligationer. Webbplattformen etablerades i vintras och har idag cirka 50 registrerade företag och organisationer från ett dussintal länder.

– Våra gröna obligationer finansierar projekt med tydliga hållbarhetsfördelar. För oss som bank är det ett sätt att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Transparens och kunskap är nyckeln i denna omställning och här kan Nasdaqs plattform bidra med ytterligare fokus på gröna affärer, säger Bo Bengtsson, VD på Sparbanken Skåne.

Den enskilt största miljömässiga och sociala påverkan banken har på omvärlden, sker indirekt via utlåning till kunderna. Hänsyn till hållbarhetsaspekter i kreditgivningen är därför en självklarhet.

Genom gröna obligationer finansierar Sparbanken Skåne satsningar inom områden som förnybar energiproduktion, hållbart jordbruk och klimatsmarta fastigheter. Obligationerna är knutna till ett ramverk kopplat till FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030.

Nasdaq Sustainable Bond Network möjliggör för emittenter på kapitalmarknaden att på ett standardiserat sätt presentera data, dokument och rapporter för utbudet av gröna, sociala och hållbara obligationer. Hållbarhetsorienterade investerare kan på ett effektivt sätt hitta och jämföra den information de behöver för att agera på marknaden.

Sparbanken Skånes anslutning till Sustainable Bond Network innebär också att banken exponeras på Nasdaqs berömda infopelare på Times Square i New York.