Molninvesteringarna ökar kraftigt – och IaaS mest av alla

Att allt fler företag, myndigheter och organisationer väljer att flytta sin information till molnet är ingen nyhet – men faktum är att marknaden växer i snabbare takt än de flesta förutspått.

Molninvesteringarna ökar kraftigt – och IaaS mest av alla 1Enligt en ny rapport från analysgiganten Gartner växte den globala IaaS-marknaden (Infrastructure as a Service) med hela 29,5 procent under 2017 och uppgick totalt till 23,5 miljarder dollar, jämfört med 18,2 miljarder dollar år 2016.

”IaaS-leverantörer såg en god tillväxt då IaaS i allt högre grad antas fullt ut av vanliga organisationer, samtidigt som tillgången till molntjänster expanderar till nya regioner och länder. Molnutgifter utgör nu mer än 20 procent av den totala IT-budgeten för de organisationer som använder molnet. Många av dessa organisationer använder nu molnet för att stödja produktionsmiljöer och affärskritiska funktioner”, sa Sid Nag, forskningschef på Gartner i samband med att rapporten presenterades i förra veckan.

Tillväxten under 2017 drevs enligt Gartner inte bara av kunder som flyttade från traditionella datacenter till molnbaserad IaaS, utan även av kunder som genomför digitala affärsprojekt och som transformerar sin affärsmodell, vilket speglar ett brett användningsområde inom IaaS.

”Detta återspeglar en grundläggande förändring i hur organisationer konsumerar teknik och vilken typ av teknik de behöver. Äldre infrastrukturerbjudanden har en avstannande och långsammare utveckling. Dessutom tvingar den stora efterfrågan på molnkvalificerad personal teknikleverantörer att ändra hur de konkurrerar för att möta denna exploderande efterfrågan”, fortsatte Sid Nag.

När vi bläddrar fram 2020 i almanackan förutspår Gartner att IaaS-marknaden kommer att ha nästan treddubblats igen och nå 67 miljarder dollar, och året efter 83,5 miljarder dollar. Det är med andra ord en explosionsartad tillväxt och IaaS är den del av den totala marknaden för molntjänster som förväntas öka snabbast av alla. Enligt Gartners prognos kommer den sammanräknade marknaden för publika molntjänster uppgå till 186,4 miljarder dollar, vilket är en mer än 20-procentig ökning jämfört med 2017. Och när vi når 2021 kommer den att uppgå till hela 302,5 miljarder dollar.