Finansförbundet växer!
Hem FINANS Medlemssiffrorna för 2023 visar att Finansförbundet växer

Medlemssiffrorna för 2023 visar att Finansförbundet växer

Publicerat av: Redaktionen

Finansförbundet växer!

Medlemsutvecklingen har varit stark under hela året och det totala antalet medlemmar uppgår nu till över 30 000, varav 25 000 är yrkesverksamma.

Bland annat är det en växande andel män som ansluter sig till förbundet.

Det totala antalet medlemmar i Finansförbundet den sista december 2023 uppgick till över 30 000 personer. Jämfört med samma månad förra året har medlemsantalet ökat med 1,3 procent och antalet yrkesverksamma ökade med 0,6 procent.

– Det här är såklart otroligt glädjande. Att den fackliga anslutningen ökar generellt är ett kvitto på att det fackliga engagemanget är fortsatt relevant på den svenska arbetsmarknaden. Att vår medlemskår utvecklas och förändras är fantastiskt. Partsmodellen är viktig och framgångsrik! säger Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet.

Medlemsutvecklingen ser positiv ut i de flesta av Finansförbundets klubbar. Det syns också en stor tillströmning av nya medlemmar på arbetsplatser där det ännu saknas förtroendevalda. 19 procent av inträdena som skedde under 2023 tillhörde denna grupp och de utgör nu 10 procent av den totala andelen medlemmar.

Finansförbundet växer!

Ulrika Boëthius

– Genom att vara medlem och tillhöra en klubb på arbetsplatsen ökar inflytandet för den enskilde. Finansbranschens kollektivavtal bygger på decentraliserade avtal som skräddarsys lokalt. Att vi har stark närvaro i form av medlemmar och förtroendevalda är alltså en viktig förutsättning för att kunna utveckla branschen tillsammans med arbetsgivarna, säger Ulrika Boëthius.

Finansförbundet är Sveriges största fackförbund för anställda inom bank- och finans. Genom kunskap och förståelse för medlemmars villkor och finansbranschens utveckling arbetar Finansförbundet för ett hållbart arbetsliv i finansbranschen.

Läs mer om Finansförbundets fem skäl till att bli medlem och BAO:s kollektivavtal här. 

 

Relaterade Artiklar