Livscykelhantering, spårbarhet i dokumentation & kravhantering allt viktigare

Livscykelhantering, spårbarhet i dokumentation samt kravhantering blir allt viktigare för organisationer som hanterar komplexa projekt, system, tjänster eller produkter – inte minst i en omställning till cirkulär ekonomi.

Livscykelhantering, spårbarhet i dokumentation & kravhantering allt viktigare 1
Med våra online-kurser genomgår du kurserna i egen takt – oavsett plats. Testa sedan dina färdigheter på workshopparna kopplade till kurserna! Det digitala klassrummet möjliggör deltagande på distans.

Ta nästa steg i din professionella utveckling inom Systems Lifecycle Management för att kunna hantera morgondagens komplexitet på bästa sätt! Med våra online-kurser genomgår du kurserna i egen takt – oavsett plats. Testa sedan dina färdigheter på workshopparna kopplade till kurserna! Det digitala klassrummet möjliggör deltagande på distans.

Systems Engineering & Lifecycle Management – 21 oktober – https://lnkd.in/dQCEVC4
Requirements Engineering – 22 oktober – https://lnkd.in/dHjgJqB
Configuration Management – 10 november – https://lnkd.in/dhYq8de

Kurserna arrangeras i samarbete med Edlegio.