Freja eID hos en fjärdedel av Sveriges kommuner

Verisec AB meddelar idag att man har avtal kring e-legitimationen Freja eID med 69 av Sveriges 290 kommuner.

Freja eID hos en fjärdedel av Sveriges kommuner 1Majoriteten av kommunerna har avtalat om användning för åtkomst till e-tjänster för medborgare och nio kommuner har avtal för att använda Freja eID som tjänstelegitimation.

Digitaliseringen innebär att kommuner i allt högre grad erbjuder e-tjänster som fordrar att medborgarna kan identifiera sig elektroniskt. Freja eID är den enda mobila e-legitimationen som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation och som inte förutsätter att användaren är kund i en viss bank.

Avseende tjänstelegitimation finns inte heller något alternativ än Freja eID för kommuner som vill låta sina anställda använda en statligt kvalitetsmärkt mobil e-legitimation. Freja eID separerar den privata e-legitimationen från en rollbaserade, vilket gör att kommuner inte längre behöver be sina anställda att använda sin privata e-legitimation i jobbet, något som varken rimmar med GDPR eller principen om att arbetsgivaren skall tillhandahålla de verktyg som krävs för att uträtta arbetet.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”När vi startade Freja eID fick vi ofta höra att det var onödigt eftersom det redan fanns en e-legitimation. Men det visade sig att konkurrens var bra även inom detta område och det faktum att Freja eID på kort tid har fått ombord en så stor del av Sveriges kommuner visar att vi möter ett behov på marknaden, inte minst vad gäller tjänstelegitimation. Att en stor del av Sveriges kommuner fortfarande begär att anställda ska använda sin privata e-legitimation i sin yrkesroll visar att behovet av en utmanare var allt annat än onödigt.”