iioote på Proptech-kartan 2021

Proptech-kartan 2021: unik lista med alla proptech-startups i Sverige!

iioote på Proptech-kartan 2021 1Varför behövs en proptech-karta i Sverige?

”Proptech-startups i Sverige behöver samarbeta mer om vi ska lyckas lösa fastighetsbranschens stora utmaningar med ny teknik. Därför hoppas vi kartan kan bidra till att bygga en stark proptech-community i Sverige där vi enklare kan hitta samarbetspartners och hjälpa varandra framåt.” skriver Planima.

Läs mer här.