Hem TEKNIK Integrera molntjänster ̶ med en molntjänst

Integrera molntjänster ̶ med en molntjänst

Publicerat av: Redaktionen

Många företag har bytt till molntjänster för att köra applikationer.

Integrera molntjänster ̶ med en molntjänst 3Från att mest ha handlat om områden som CRM och HR ser vi även att mer centrala affärssystem körs på det sättet. Fördelarna är uppenbara, som att slippa sköta servrar och annan infrastruktur, att inte behöva ha all kompetens internt och, i bästa fall, lägre kostnader. Vad gäller kostnader är det i alla fall en fördel att man betalar för användning, inte för utrustning som står oanvänd.

Men övergången till molntjänster leder också till en del problem. Ett av de främsta gäller teknisk integration. Dels blir de existerande lösningarna för integration, avsedda för applikationer som körs lokalt, värdelösa. Dels måste man bygga nya lösningar för att integrera molntjänsterna, för att inte tala om att integrera molntjänster med lokala applikationer. Det saknas ett stort utbud av verktyg och plattformar för att göra det.

Här kommer tyska Software AG in i bilden.

Dotterbolaget Webmethods som har en lång tradition inom teknisk integration lanserar en molntjänst för integration, med namnet Webmethods.io. Tanken är att kunna integrera både molntjänster, som till exempel Salesforce, och traditionella applikationer som körs lokalt.

Webmethods.io täcker inte bara in traditionell teknisk integration, till exempel att en applikation kan komma åt data i en annan i realtid på ett enkelt sätt och att de kan utföra varandras funktioner, utan även flera närliggande områden, som API-hantering och IoT-lösningar.

Det är naturligt att samla funktionalitet av den här typen under ett paraply eftersom det i samtliga fall handlar om att göra det möjligt för flera applikationer att dela på data och/eller anropa funktioner hos varandra. Webmethods nämner också B2B-funktionalitet som en egen kategori. Det är ett mer abstrakt begrepp än de andra områdena. Tänk dig att så enkelt det går kunna samla applikationer och data från flera företag i en arkitektur, som en ”megaapplikation”. I botten finns naturligtvis teknisk integration här också.

Andra fördelar som framhävs är dels att molntjänsten bygger på standarder, vilket i och för sig skulle vara uppseendeväckande om så inte var fallet, dels att Webmethods, med moderbolaget Software AG, är oberoende gentemot leverantörerna av applikationer. Underförstått att om en leverantör av en integrationsplattform också har applikationer i sortimentet så kan man misstänka att de applikationerna prioriteras vad gäller integration.

Det finns två huvudskäl för att intressera sig för en plattform som Webmethods.io.

För det första finns de generella fördelarna med molntjänster. För det andra kan man anta att en relativt ny molnplattform kan hantera moderna molntjänster och applikationer på ett bra sätt. Det senare kan antas bero på att man slipper anpassa äldre funktionalitet till modern teknik, att man helt enkelt kan bygga moderna lösningar från grunden.

Både Webmethods och Software AG har god renommé inom teknisk integration. Ett exempel är att analysföretaget Gartner har utsett Software AG till visionär vad gäller molntjänster för teknisk integration inom och mellan företag. Den största utmaningen för en tjänst som Webmethods.io torde vara den installerade basen av äldre integrationslösningar. Det kan bli både kostsamt och krångligt att ersätta sådana med en ny molntjänst.

En annan utmaning är förstås att systemintegratörer, konsultföretag och leverantörer av applikationer kanske vill framhäva andra lösningar för integration. Men om nya molntjänster för integration bjuder på reella fördelar så kommer de att vinna kampen på sikt. I så fall blir aktörer som inte hänger på förlorare.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

Privacy & Cookies Policy