Försiktig optimism och fortsatt kostnadsfokus för företagen under 2024
Hem FÖRETAG Försiktig optimism och fortsatt kostnadsfokus för företagen under 2024

Försiktig optimism och fortsatt kostnadsfokus för företagen under 2024

Publicerat av: Redaktionen

Efter ett år präglat av oro för inflation, osäkra marknadsförhållanden och lågkonjunktur, uttrycker företagsledare nu en försiktig optimism inför 2024.

Det visar rapporten “What Leaders Are Saying About Costs and Growth in 2024” från Boston Consulting Group (BCG), där över 600 företagsledare för globala storbolag svarat på frågor om hur de ser på företagets utveckling under 2024 jämfört med 2023.

“Fortsatt strikt fokus på kostnadskontroll anses av de flesta företagsledare vara avgörande för att lyckas med värdeskapande under 2024”, säger Anders Madsen, vd för BCG Sverige.

BCG:s rapport visar en ljusare syn hos globala företagsledare på makroekonomiska förändringar jämfört med 2023.

Trots detta kvarstår oro för affärsutmaningar som inflation, stigande räntor och lågkonjunktur, samt socioekonomiska och geopolitiska effekter av årets allmänna val i USA, Indien, EU och pågående konflikter i Ukraina och Mellanöstern.

– Trots försiktig optimism bland företagsledare ser vi ändå att kostnadskontroll är högsta prioritet under början av 2024. Många är återhållsamma med större utgifter i den löpande verksamheten och overhead samt CAPEX/investeringar. Trots det, ser vi att det är bra läge för M&A och vi ser möjlighet för konsolidering i flera sektorer, säger Anders Madsen.

Försiktig optimism och fortsatt kostnadsfokus för företagen under 2024

Anders Madsen

Ekonomisk osäkerhet största orosmolnet 
Bland företagsledare i Europa ligger ekonomisk osäkerhet högst upp bland utmaningar som spås påverka företagets prestation (34 %), följt av inflation och ökade räntekostnader (29 %). Endast sju procent ser förändrade konsumentbeteenden som det främsta oron för företagets tillväxt under 2024.

BCG:s analys visar att majoriteten av alla företag lyckas uppnå besparingsmålen initialt men att den stora utmaningen ligger i att få insatserna att bita sig kvar.

– Vi ser att över 80 procent av företagen träffar eller överträffar sina uppsatta kostnadsbesparingsmål men att bara hälften av dessa lyckas ligga kvar på den förbättrade kostnadspositionen över tid. Dessutom ser vi att en av tre upplever att utförda åtgärder hämmar tillväxten och påverkar den negativt, säger Anders Madsen.

Rapporten visar att framgångsrika företag har ett antal gemensamma nämnare. De tar grepp om hela kostnadsbasen, inte bara diskretionära kostnader utan också strukturella. Dessutom arbetar de aktivt med att driva fram en kultur av ständiga förbättringar. Framgångsrika företag återinvesterar dessutom delvis initiala besparingar i tillväxtfrämjande innovation, moderniserade försörjningskedjor och tillverkning.

– Vår rapport understryker behovet för företagsledare att balansera kostnadskontroll med tillväxtstrategier för att navigera genom föränderliga ekonomiska trender, geopolitiska förändringar och snabb teknologisk utveckling. Genom att anta ett heltäckande tillvägagångssätt kan organisationer låsa upp medel för att investera i strategiska prioriteringar som bygger konkurrensfördelar för framtiden, säger Anders Madsen.

 

 

Relaterade Artiklar