Privatägda företag större tro på egen tillväxt jämfört med börsbolag
Hem FÖRETAG Privatägda företag större tro på egen tillväxt jämfört med börsbolag

Privatägda företag större tro på egen tillväxt jämfört med börsbolag

Publicerat av: Redaktionen

Enligt PwC:s globala vd-undersökning har svenska börsnoterade företag en mer positiv syn på den globala tillväxten det närmaste året jämfört med svenska privatägda företag.

Däremot är privatägda företag betydligt mer positiva när det gäller företagets egen tillväxt.

Undersökningen visar dessutom att privatägda företag i betydligt mindre utsträckning ser byråkrati som ett hinder till förändring, och de är dessutom mer skeptiska till AI.

39 procent av vd:arna i de tillfrågade svenska börsbolagen har en positiv syn på den globala tillväxten det närmaste året, jämfört med endast 27 procent av de privatägda bolagen. Samtidigt är det 26 procent av de privatägda företagen som tror på ökad tillväxt i det egna företaget det närmaste året, jämfört med endast 16 procent av de börsnoterade.

– Även om de privatägda företagen tror på ökade intäkter för det egna företaget uppger så många som 40 procent att de kommer vara konkurrenskraftiga i max tio år utan förändring. Den insikten går att vända till något positivt. Då har man möjlighet att agera för att ställa om och säkra företagets fortlevnad, säger My Lidén, revisor och rådgivare till entreprenörsledda och privatägda företag på PwC Sverige.

Större AI-skepsis bland privatägda företag

Undersökningen visar att globala företagsledare är mer positivt inställda till AI jämfört med de svenska. Men bland svenska företag släpar de privatägda efter ännu mer, där till exempel endast 36 procent tror att generativ AI kommer förbättra kvaliteten på företagets produkter och tjänster. Bland börsbolagen var det 53 procent som gav samma svar.

– Vi ska självklart inte ignorera riskerna med AI men vi behöver prata mer om möjligheterna och vad vi som samhälle och organisationer behöver göra för att dra nytta av alla fördelarna och tillsammans jobba med detta på ett ansvarsfullt och kreativt sätt, säger My Lidén.

Kortare beslutsvägar banar väg för omställning

Privatägda företag större tro på egen tillväxt jämfört med börsbolag

My Lidén

På frågan vilka faktorer som varit drivande i omställningen de senaste fem åren är det främst kundbeteenden, lagar och regler, konkurrenterna samt teknik- och klimatförändringar som påverkat såväl privatägda företag som börsbolag. Men det är färre privatägda företag som uppger dessa drivkrafter.

Enligt undersökningen finns ett antal områden som kan försvåra företagens förändringsresa. Det handlar till exempel om brist på kompetens, byråkratiska processer och begränsade ekonomiska resurser.

Dock upplever betydligt färre vd:ar i privatägda företag byråkratiska processer som ett hinder, 24 procent jämfört med 47 procent bland börsbolagens vd:ar.

– Inte minst familjeföretag ser vi präglas av korta beslutsvägar som helt klart gör dem mer snabbrörliga i förändringstider, medan kompetensbrist skär över alla företag och är något som behöver adresseras. Inte minst inför det teknikskifte som vi står mitt i nu, säger My Lidén.

Andra intressanta resultat i undersökningen:

Privatägda företag ser fler och större hot 

Inflation, cyberrisker, klimatförändringar och geopolitiska konflikter är områden som betydligt fler privatägda företag än börsbolag ser som stora hot mot det egna företaget det kommande året. Till exempel anger 21 procent av vd:arna i privatägda bolag att de är oroade för cyberrisker, jämfört med endast 16 procent av börsbolagen.

Börsbolag steget före i klimatarbetet

Generellt har börsbolag kommit längre i sitt klimatarbete än privatägda företag, men skillnaderna är små. 90 procent av vd:arna för börsbolag säger att de arbetar med att förbättra sin energieffektivitet, medan 85 procent av ledare för privatägda företag ger samma svar. En majoritet av alla uppger dessutom att de arbetar med att ta fram mer klimatvänliga produkter, tjänster och teknik.

 

Relaterade Artiklar