Bara ett av fyra företag i Europa kommer lyckas digitalt efter pandemin

En ny rapport från London School of Economics (LSE) och Adobe identifierar tre typer av europeiska företag baserat på deras förmåga att göra affärer i den digitala ekonomin.

Bara ett av fyra företag i Europa kommer lyckas digitalt efter pandemin
Franck Attia, Nordenchef på Adobe

Undersökningen visar att endast 25 procent av företagen, så kallade thrivers, har vad som krävs för att lyckas efter coronapandemin.

En ny rapport från Adobe och London School of Economics (LSE) visar att endast 25 procent av europeiska företag kommer lyckas digitalt efter pandemin. Rapporten bygger på insikter från 300 IT-chefer i Storbritannien, Frankrike och Tyskland och på intervjuer med europeiska företagsledare i samarbete med LSE:s forskning inom området och visar hur de tre företagstyperna Thrivers, Hiders och Survivors har hanterat digital transformation och investeringar i ny teknik under pandemin.

  • Thrivers. En fjärdedel (25 procent) av företagen i undersökningen befinner sig i denna kategori som beskrivs som de mest framgångsrika. Under pandemin ökade de sina digitala investeringar, ändrade organisationsstrukturer, anpassade affärsprocesser och rapporterade en genomsnittlig ökning i medarbetarnas produktivitet med 20 procent. Bland Thrivers påverkades intäkterna minst under pandemin jämfört med Survivors och Hiders, där 45 procent upplevde en inkomstminskning med i genomsnitt 15 procent.
  • Hiders. Majoriteten av företagen i undersökningen (40 procent) tillhör kategorin Hiders. De minskade sina utgifter inom teknik och innovation under 2020 men förblev konkurrenskraftiga på kort sikt. Två tredjedelar (66 procent) upplevde en genomsnittlig intäktsminskning med 35 procent.
  • Survivors. I kategorin Survivors befinner sig lite mer än var tredje företag (35 procent). Dessa företag håller sig knappt flytande och har tvingats genomföra omfattande nedskärningar under pandemin. Ledarskapet i företagen är det mest försiktiga och avbryts också dagligen av företagsaktiviteter och kundinteraktioner. För dessa företag har pandemin haft stora ekonomiska konsekvenser, där så många som sju av tio (70 procent) rapporterar en intäktsminskning med i genomsnitt 50 procent.

– De ekonomiska effekterna av covid-19-pandemin har hittills varit långtgående och omfattande. Genom att anpassa sig till pandemin med en proaktiv digital strategi kunde företag i Thrivers-kategorin kompensera för en intäktsminskning och samtidigt positionera sig för framtida framgång, säger Dr Alexander Grous från London School of Economics.

Brist på ledarskap största hindret under Corona

Mer än hälften av företagen (55 procent) svarade att beslutsfattande i ledningen, interna förvärv och brist på en digital strategi är de största hindren för en digital transformation under pandemin.

– Det har pratats mycket om teknik under pandemin och mer än nio av tio företag anser att molnet är en av de största drivkrafterna för digital transformation. Men utan rätt medarbetare och tydligt stöd från ledningen kan även de bästa digitala projekten falla till marken. Det tror jag många företag i Norden kan skriva under på, säger Franck Attia, Nordenchef på Adobe.