Finanskoncern väljer Freja för sin telefonbank

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att man tecknat ett avtal med en stor svensk finanskoncern för produkter och tjänster kring säker inloggning och signering.

I ett första skede skall lösningen användas av privatkunder för inloggning till telefonbanken.

Grunden i säkerhetslösningen är Verisecs egenutvecklade Freja ID-plattform men avtalet inkluderar också krypteringsutrustning och logistiktjänster kring distribution till bankens kunder. Avtalet innebär även en omfattande plan för samverkan på strategisk, operativ och taktiskt nivå avseende framtida utvecklingsmöjligheter inom säkerhetsområdet.digital-identity-206mrxj

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Vi adderar ytterligare en svensk kund vilket stärker vår ställning som en av de ledande IT-säkerhetsleverantörerna i Sverige inom bank och finans. Svenska banker betraktas allmänt som världsledande när det gäller online, telefon och mobila banktjänster, inte minst vad gäller användarvänliga säkerhetslösningar. Att vi kan ta hem affärer på den här marknaden visar hur starkt vårt erbjudande är.”