CFOer tveksamma inför molnet – men förstår att det behövs för att nå företagets digitala mål

61 procent av svenska finanschefer anser att det är en risk att flytta sina finansiella system in i molnet. Det visar en ny undersökning från Oracle.

Paradoxalt nog anser hela 74 procent att flytta sina finansiella applikationer till molnet är kritiskt för bolagets digitalisering.

Oracle har frågat 1900 CFOer i England, Sverige (250), Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och UAE/Saudi-Arabien om deras inställning till molnet och den pågående digitaliseringen i samhället och marknaden. Över 61 procent av de tillfrågade anser att det är en risk att flytta sina finansiella applikationer in i molnet då man är orolig över applikationernas förmåga att möta nya regulatoriska krav och nya lagar. Miguel Vergara, affärsutvecklare på Oracle kommenterar: oracle
• “Det vi ser är ett paradigmskifte. Tidigare har tveksamheten kring finansiella molntjänster handlat om risker rörande informationssäkerhet. Det vi nu ser är en direkt förändring i attityd. Men oron är i mångt och mycket obefogad eftersom en av molnets absoluta fördelar är just de snabba uppdateringar och anpassningar av nya lagar och regler som sker löpande av molnleverantören”, säger Miguel Vergara, affärsutvecklare på Oracle.
Två tredjedelar (66 procent) är också oroade över hur externa faktorer ska påverka deras organisation. Enbart 23 procent är mer oroade av interna faktorer. Det är det enskilt största gapet av alla undersökta länder. 
• “Denna siffra oroar mig. Jack Welsh, legendarisk affärsman i USA, sade en gång att ”När förändringstakten externt är högre än förändringstakten internt, ja då kan man ana slutet”. Det ligger mycket i detta och jag anser att CFOer bör lägga mer energi på att skapa en modern finansavdelning än att snegla för mycket på konkurrenterna och omvärlden”, säger Miguel Vergara.
Användningen av olika typer av molntjänster är dock utbredd bland många finansavdelningar. Bara 4 procent hade enbart interna system som stöd för den finansiella verksamheten. Dessa molntjänster handlar dock främst om lagring, epost eller andra stödsystem. Lite över hälften av de Svenska CFOerna (54 procent) anser att deras nuvarande system har ökat i komplexitet – vilket är den lägsta siffran av alla undersökta länder. Detta har möjligen att göra med att deras tilltro till nuvarande system: enbart 38 procent ansåg att systemet inte möter framtidens krav, vilket också var den lägsta siffran av alla undersökta länder.

70 procent av de tillfrågade hävdade också att de behöver ett närmre samarbete med CIOn på företaget för att kunna nå sina affärs- och digitaliseringsmål. Nedan följer andra intressant fynd från undersökningen: 
• 33 procent anser att ekonomiavdelningen blir mer och mer ansvarig för verksamhetens framgång
• 39 procent anser att de är under ökat tryck att höja produktiviteten i organisationen
• 37procent anser att företaget sätter allt större vikt vid att driva tillväxt
• 40 procent säger att de ombeds av ledningen att minska driftskostnaderna
• 66 procent anser sig mer bekymrade av vad som sker utanför organisationen än vad som sker innanför
• Knappt en fjärdedel (23 procent) är mer bekymrade över vad som sker inom organisationen
• 45 procent anser att makroekonomiska frågor är viktig riskfaktor
• 35 procent ser ökad konkurrens som stora externa drivkrafter till digitaliseringen. 29 procent de stigande kostnaderna för att göra affärer.
• 54 procent av CFOerna har ett skräddarsytt finanssystem på plats som har ökat i komplexitet genom åren
• 38 procent tror inte att nuvarande finanssystem klarar av framtidens krav
• Tre fjärdedelar (74 procent) tror att användningen av finansiell programvara i molnet är avgörande för dem att förverkliga sina digitaliseringsmål.
• 67 procent anser att molnbaserade tjänster skulle göra deras avdelning snabbare och effektivare
• 61 procent anser att den flytt till standardiserade, molnbaserade finansiella applikationer utgör en risk för deras verksamhet då komplexiteten i regelverken hela tiden ökar.
• 36 procent är fortfarande oklara om fördelarna och (ROI) med en molnlösning
• Topp tre upplevda största risker för finansfunktionen under de närmaste två åren i Sverige: 
o Makroekonomiska frågor – 45 procent
o Nuvarande IT-infrastruktur – 34 procent
o Medarbetarkompetens/attityd – 32 procent