Evispot.AI lanserar den intelligenta testmiljön Evi-Lab som hjälper finansbranschen att ta smartare och enklare beslut

Evispot.AI, backat av Chalmers Ventures och Invativa AB tar sikte mot att utveckla nästa generations kreditbeslut.

I utvecklingen av en AI-beslutsmotor för finansbranschen, lanserar de nu testmiljön Evi-LAB. Syftet är att minska tröskeln för att skapa smarta och enklare beslutssystem för framförallt kreditgivning och kredithantering genom initiala tester i en säker labbmiljö.

Evispot.AI lanserar den intelligenta testmiljön Evi-Lab som hjälper finansbranschen att ta smartare och enklare beslut 1
Tomas Selldén, Isak Unfors och Sebastian Larsson

Till skillnad från dagens system så ska Evispots modeller optimeras och uppdateras i realtid. De stora volymer finansiell data som idag genereras vid kreditgivning ger upphov till en enorm komplexitet som varken människa eller konfigurerad mjukvara kan hantera, desto mindre i realtid. Grundarna av Evispot bestämde sig för att underlätta för finansbranschen genom att utvinna information som gömmer sig i de stora mängder data med AI och göra den tolkningsbar.

– Det är viktigt att jobba systematiskt när det kommer till att utveckla smarta och automatiserade beslutssystem. Evi-LAB handlar om att validera möjligheterna från faktiskt data. Det handlar om att bygga från evidens, säger Sebastian Larsson, medgrundare och VD.

– Under 2018 kommer två lagar med stora implikationer för finansbranschen att implementeras, PSD II och dataskyddsförordningen. Detta kommer att förändra hur och vem som får användning av denna data. Vi positionerar Evispot långsiktigt i de snabba rörelserna, med nya samarbeten och den senaste teknologin för kreditbeslut, säger Johan Kohlström, medgrundare och grundare av Invativa AB.

Gå in på www.evispot.ai för ett evidenstest i Evi-LAB eller spana in projekten som är på gång.