Hem STARTUP Datalabb för förenkling och innovation av företagsinformation

Datalabb för förenkling och innovation av företagsinformation

Publicerat av: Redaktionen

Vinnova finansierar åtta nationella datalabb som ska främja användning av data inom olika områden.

Datalabb för förenkling och innovation av företagsinformation 2

Bolagsverket ska skapa ett nationellt datalabb för information om företag

Bolagsverket har i hård konkurrens fått tre miljoner i stöd under 1,5 år för projektet ”Företagsdata som nationell resurs”. Datalabbet ska utvecklas i samverkan med näringsliv och andra myndigheter och baserat på företagsinformation ge nya möjligheter att skapa värde och innovation i samhället.

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, vill öka svenskt utforskande och användning av AI (artificiell intelligens) för utveckling av effektivare offentliga tjänster. Datalabben ska snabba på utvecklingen inom AI och tillgång till stora mängder data är en grundförutsättning för detta.

Data är en av framtidens mest värdefulla råvaror och datadriven innovation kan skapa möjligheter till nya spännande digitala tjänster med stor potential för tillväxt och utveckling. Bolagsverket har lång erfarenhet av insamling, standardisering och tillgängliggörande av företagsinformation och data, samt en bred samverkan och flera regeringsuppdrag inom området.

– Vi är väldigt glada över vara med i den satsning som Vinnova gör. Företagsinformation är en stor tillgång som ska användas så mycket som möjligt för att skapa värde i samhället. Ett datalabb förstärker och kompletterar våra övriga uppdrag och det ökar möjligheterna att använda data för att skapa bra och innovativa lösningar som verkligen förenklar för våra kunder, säger Annika Follin, tillförordnad chef på Bolagsverkets kundmötesavdelning.

Ett datalabb fungerar som en samlingsplats där olika aktörer och branscher kan pröva, lära och utforska nya lösningar. De labb som ska etableras i Sundsvall är ”Datalabb för företagsdata som nationell resurs” som koordineras av Bolagsverket och ”Etablering av datalabb för den skogliga digitala kedjan” som koordineras av Biometria.

Långsiktig satsning ska leda till innovation och förenkling

Labbet ska inte enbart baseras på Bolagsverkets information utan även innehålla data från andra myndigheter och privata aktörer. Uppdraget är en långsiktig satsning och etableringen kommer att ska i flera steg. Labbet utgår från data som ska tillgängliggöras via en samlingsplats eller webbportal på olika sätt, exempelvis genom APIer och öppna data.

Bolagsverket ska skapa förutsättningar som gör det möjligt för användarna att utveckla innovativa lösningar med hjälp av data och de verktyg som finns i labbet. Utvecklingen av labbet kommer att vara utforskande och behovsstyrd och på sikt är målet att labbet för företagsdata ska kunna kopplas ihop med andra labb för att skapa ännu mera nytta.

– Det kan leda till förenkling för medborgare och företag, men även till enklare regelverk eller effektivisering för myndigheter och andra aktörer. Arbetet har nu startat och vi ska i den första fasen ta fram en färdplan, bemanna projektet, göra en mer ingående behovs- och intressentanalys och samarbeta med andra etablerade och planerade labb, säger Annika Follin.

Samskapande med näringsliv och myndigheter

Av 27 ansökningar till Vinnova fick åtta projekt medel från en budget om 27 miljoner kronor. Satsningen stödjer tematiska datalabb som kan göra data tillgängligt för användande inom exempelvis tjänsteutveckling med stöd av AI. Användningen av data ska öka och bidra till att utveckla lärande, beslut och praktiska färdigheter kring datadriven innovation.

– Vårt mål är att kunna skapa en miljö för att ta fram nya tjänster för vår målgrupp företagare. Vi utreder nu vidare, fångar in erfarenheter från andra labb och analyserar vilka behov som finns. Vi har en dialog som kommer att fördjupas med DIGG, Skatteverket, SCB och Tillväxtverket – alla med uppdrag som har nära koppling till datalabbet, säger Hans Ekstål, strateg på Bolagsverket.

– I nästa steg utvecklaslabbet och data görs tillgängligt på ett sätt som kan stimulera och inspirera till nya och oprövade lösningar.Labbet ska vara öppet för alla, såväl företag, myndigheter som privatpersoner. Vi kommer att jobba agilt och förändra innehåll och inriktning utifrån behov ochförutsättningar. Vår ambition är att öppna en webbportal i slutet på året, fortsätter Hans.

– En viktig del av arbetet är att samskapa mednäringslivet där det finns stor innovationskraft. Vi vill knyta till oss samverkansparter som kan bidra i arbetet, exempelvis en regional aktör som Bron Innovation, liksom andra privata aktörer och myndigheter, säger Camilla Bäckman, som är produktansvarig för delar av Bolagsverkets företagsinformation och ska arbeta med uppdraget.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>