Cyber1 tar nästa steg för cybersäkerhet
Hem Finansröst Cyber1 tar nästa steg för cybersäkerhet

Cyber1 tar nästa steg för cybersäkerhet

Publicerat av: Redaktionen

Nästa generations säkerhetscentral finns i molnet – hög kvalitet till låg kostnad Cybersäkerhet har högsta prioritet för de flesta företag och organisationer i dag.

Det har Cyber1, en ledande global leverantör av produkter och tjänster för cybersäkerhet, tagit fasta på. Den största utmaningen för kunderna är att hantera så väl ökad komplexitet, som ökad volym av attacker och skadlig kod.

Det innebär utmaningar av flera olika typer:

– Rekrytering av säkerhetsexperter, så väl vad gäller antal och kompetens, som bredd med avseende på färdigheter.
– Resursåtgång för att skapa så heltäckande säkerhetslösningar som möjligt. Det gäller så väl hårdvara som mjukvara. Det inbegriper också möjligheter att växa och utöka säkerhetslösningar vid behov.
– Svårigheter med, och ibland bristande intresse för, att fokusera på ett område som cybersäkerhet, som ligger utanför de flesta företags kärnverksamhet.

En allt vanligare lösning på problemen med cybersäkerhet är molntjänster för cybersäkerhet som sköts av en tjänsteleverantör. En annan stark trend är en modell som kallas för SOC (security operations center, säkerhetscentral). SOC-modellen innebär att de vitt skilda säkerhetslösningarna, och personalen, som krävs samlas under ett tak. Rätt utförd ger den här strategin inte bara hög kvalitet för säkerhetslösningar och garanterade resurser i form av bland annat personal. Den innebär även så låga kostnader för cybersäkerhet som möjligt.

Att SOC-modellen implementeras i form av en tjänst innebär att tjänsteleverantören tillhandahåller alla resurser, samt all personal och alla säkerhetslösningar som krävs för att förebygga, upptäcka och hantera säkerhetshot, dygnet runt. Att en specialiserad leverantör av cybersäkerhet har större möjligheter än de enskilda kunderna att skapa och använda effektiva processer är självklart. Tjänsteleverantören sköter även kontakterna med leverantörer av de olika säkerhetsprodukter och -tjänster som används. Det är en stor fördel för kundföretag med begränsade egna resurser och personal för säkerhet.
Nu tar säkerhetsföretaget Cyber1 nästa steg med lanseringen av SOC som en molntjänst. Förutom att samla moderna tekniklösningar, som maskininlärning, från alla tänkbara leverantörer under ett paraply ger en modern implementation av SOC som tjänst fördelar som ökad automatisering, snabbare åtgärder vid säkerhetsincidenter, färre antal falska larm, ökad insyn både i policy och specifika lösningar för säkerhet och stöd för säkerhetsexperter med syfte att hjälpa experterna att utföra ännu bättre arbete, inte att ersätta dem.

De generella fördelarna med molntjänster (SaaS-tjänster) gäller även för SOC-tjänsten från Cyber1. Inte minst goda möjligheter att sänka kostnader och att bara betala för de tjänster och resurser som används. Eftersom Cyber1s SOC är en från början helt molnbaserad tjänst underlättar den molnmigreringar, vilket är viktigt för de flesta företag i dag.

Här är ett axplock av funktioner på Cyber1s SOC-tjänst:
– Verktyg för att hantera säkerhetsincidenter, sårbarheter, undersöka hot och för mer detaljerade analyser och undersökningar (så kallad forensics).
– Formulera säkerhetspolicy och processer för att implementera dem.
– Hantering av loggar.
– Övervakning och larm.
– Tillgång till extern information om säkerhetshot.
– Bedömning av cybersäkerhet och övervakning av tillgänglighet för IT-resurser.

– Med en molntjänst får alla typer av företag och organisationer omedelbar tillgång till cybersäkerhet, med garanterad tillgänglighet, skalbarhet och flexibilitet. Våra experter står vid din sida 24 timmar om dygnet, för att skydda dig mot både kända och okända hot, säger Simon Perry, CTO på Cyber1.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information>>