Hem Rapport/undersökning Bilmarknaden december 2019

Bilmarknaden december 2019

Publicerat av: Redaktionen

Bilmarknaden december 2019

Kraftig WLTP-effekt i december

Bilmarknaden december 2019 3Bilåret 2019 avslutades med en jättemånad i december. Nästan 48 000 personbilar och drygt 11 000 lätta lastbilar nyregistrerades vilket är de högsta siffrorna som uppmätts för någon decembermånad. Det stora antalet nyregistreringar är till stor del en följd av att wltp införs som beräkningsgrund för fordonsskatt från och med 1 januari 2020. Att wltp-värdet används för att beräkna fordonsskatten innebär att många bilar får höjd skatt. Detta har i sin tur gjort att tillverkare och återförsäljare valt att ställa stora volymer ”malus”-bilar i trafik innan årsskiftet för att på så vis undvika högre skatt på dessa.

Av de personbilar och lätta lastbilar som nyregistrerads i december stod 38% respektive 55% kvar i bilhandelns lager den 31/12. För personbilar handlar det om ca 18 500 bilar och för lätta lastbilar ca 6 000 bilar.

Till detta kommer ytterligare ca 10 000 personbilar och 1 100 lätta lastbilar som nyregistrerats i oktober och november men som heller inte hade lämnat bilhandelns lager vid årsskiftet.

Situationen liknar mycket den i juni 2018 då ännu större volymer bilar registrerads för att undvika höjd fordonsskatt, då inför införandet av Bonus Malus. Den gången tog det 10 månader innan 80% av de bilar nyregistrerats i bilhandelns lager hade nått en slutkund. Mycket talar för att det stora antalet nyregistreringar i december kommer att påverka bilmarknaden under stora delar av 2020.

Nyregistreringar

I december nyregistrerades 47 923 personbilar vilket var en ökning med 109% jämfört med december 2018. Största märke var Volvo med 21,5% av registreringarna, därefter Volkswagen med 13,9% och BMW med 5,7% andel. Under helåret 2019 nyregistrerades 352 716 personbilar vilket är en ökning med 1,6% jämfört helåret 2018.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med hela 178% i december jämfört med samma månad 2018. Totalt nyregistrerades 11 043 lätta lastbilar i december. Största märke var Volkswagen med 21,5% av registreringarna, därefter Renault med 20,0% och Ford med 14,4% andel. Under hela 2019 nyregistrerades 53 848 lätta lastbilar vilket är en minskning med 5,1% jämfört med helåret 2018.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i december för totalt 10,1% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 3,4% elbilar och 6,7% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i december med 46% jämfört med december 2018 och landade på totalt 1 607 bilar. Största elbilsmärke i december var Tesla med 64,6% av den totala elbilsvolymen. Därefter Hyundai med 11,6% och BMW med 6,7%.

I december nyregistrerades 3 210 bilar med laddhybridteknik. Detta motsvarar en ökning med 99% jämfört med samma månad 2018. Största märke var Volvo som stod för 31,8% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Volkswagen med 22,6% och BMW med 15,3%.

Under 2019 nyregistrerades 40 419 laddbara bilar vilket innebär 11,5% av alla nyregistreringar. 2018 stod laddbara bilar för 8,3% av nyregistreringarna.

Nyregistreringar   december 2019   Utv vs. 2018 YTD 2019 Utv vs. 2018
Personbil 47 923 +109%  352 716   +2%
Lätt lastbil (<3,5t) 11 043 +178%   53 848 -5%
Tung lastbil (>16t) 527 -2% 6 667   +7%
Släp 1 975 -13% 48 634   -7%
Husbil 166 +232% 3 689 -45%
Övrigt 4 769 -18% 54 771 +13%
TOTAL                                    66 403         +87%   517 780   +1%

Försäljning nya bilar

I december månad såldes 31 809 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en ökning med 66% jämfört med december 2018. Flest nya bilar sålde Volvo med 21,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 17,9% och Audi med 6,7%.

Under hela 2019 såldes 296 840 nya personbilar sålts vilket är en minskning med 4% jämfört med samma helåret 2018.

Försäljning nya bilar december 2019 YTD 2019
Antal bilar 31 809    296 840
Utveckling vs 2018 (%)   +66% -4%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)  +19 200 -11 792

 

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i december 16 551 nya bilar vilket är en ökning med 57% jämfört med december 2018. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 20,0% marknadsandel, därefter Volvo med 13,2% och Kia med 7,5%. Privatleasingandelen på privatmarknaden var i december 46% vilket är den högsta andelen som någonsin för en enskild månad.

Under helåret 2019 såldes 156 876 nya personbilar på privatmarknaden vilket är en minskning med 8% jämfört med 2018. Privatleasingandelen för helåret 2019 blev 38%.

Privatmarknaden    december 2019 YTD 2019
Antal bilar 16 551  156 876
Andel av totalmarknaden 52% 55%
Utveckling vs 2018 (%)   +57% -8%
Utveckling vs 2018 (antal bilar) +5 998 -13 437

 

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden ökade med 80% i december jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 11 168 bilar. Största märke var Volvo med 31,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 17,9% och BMW med 8,5% andel.

Totalt såldes 91 062 nya personbilar sålts på tjänstebilsmarknaden under 2019. Detta motsvarar en minskning med 3% jämfört med helåret 2018.

Tjänstebilsmarknad*     december 2019 YTD 2019
Antal bilar 11 168 91 062
Andel av totalmarknaden 35% 31%
Utveckling vs 2018 (%)   +80%   -3%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   +4 954 -2 519

* Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i december med 18% jämfört med december 2018. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 56 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF – bilar <10 år    december 2019 YTD 2019
Antal bilar 25 704   370 442
Utveckling vs 2018 (%) +18% +2%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   +3 890   +6 786
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  56 dagar   64 dagar

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>