Banqsoft befäster och breddar sin marknadsposition genom att köpa Concent

Det nordiska teknologiföretaget Banqsoft, som är specialiserat på programvara för den finansiella sektorn, har ingått avtal om att köpa det norska programvaruföretaget Concent.

Banqsoft befäster och breddar sin marknadsposition genom att köpa Concent 1
Oddbjørn Bergem & Terje Kjøs

Förvärvet kommer att stärka Banqsofts kompetensprofil, kundunderlag och produktutbud inom kredithantering och inkasso. Detta strategiska förvärv är ett led i en internationell tillväxtstrategi som har stöd av Banqsofts ägare, den danska it-gruppen KMD, som ingår i NEC Corporation, globalt marknadsledande inom integration av it- och nätverksteknologi. Banqsoft kommer att ta över kundrelationer, programvara samt 85 medarbetare i Norge, Polen och Sverige. De båda företagen slås ihop och fortsätter sin tillväxt under namnet Banqsoft.

Den snabbväxande FinTech-aktören Banqsoft har siktet inställt på fortsatt tillväxt och affärsutveckling.

Under de senaste åren har Banqsofts verksamhet vuxit med runt 20 procent om året. I linje med sina strategiska ambitioner köpte företaget tidigare i år den del av det danska programvaruföretaget E Foqus som omfattar leasingprogramvaran Foqus Finance och där till kopplade tjänster.

Genom förvärvet av Concent gör Banqsoft nu ytterligare ett strategiskt drag för att komplettera de nuvarande aktiviteterna, stärka företagets ställning och växa på kredithanteringsområdet.

“Förvärvet av Concent passar in perfekt i vår strategiska tillväxtplan”, säger Terje Kjøs, vd för Banqsoft. “Concent har högkvalificerade medarbetare med stora domänkunskaper samt ett toppmodernt utbud av kompletterande produkter inom kredithantering som tillgodoser våra kunders behov. Dessutom får vi ett tillskott av nya intressanta kunder genom förvärvet. Det är en perfekt strategisk match och vi är väldigt glada över att Concent nu blir en del av Banqsoft.”

“Concent har genom åren visat upp en avsevärd tillväxt och lönsamhet. Företaget har bevisat sig som en attraktiv partner för stora aktörer i den internationella FinTech-branschen. Det nya industriella Banqsoft/KMD-ägandet av Concent kommer att stärka den strategiska positionen och utgöra en stark grund för ytterligare tillväxt”, säger Thor Eika, styrelseordförande och vd för Treschow-Fritzøe som säljer sitt aktieinnehav på 51 % i Concent.

Concent är specialiserat på programvara och tjänster inom kredithantering och inkasso. Med 144 norska kommuner, 100 inkassoföretag samt en rad banker och finansföretag som kunder har företaget en stark marknadsposition i Norden.

Banqsoft kommer att ta över kundrelationer och programvara samt 85 medarbetare i Norge, Polen och Sverige. Concent kommer att drivas som ett integrerat affärsområde inom Banqsoft. Det starka ledningsteamet kommer att bli kvar inom Banqsoft, och varumärket och investeringarna i Concents produktsvit kommer att bevaras.

Nya möjligheter för alla parter
Banqsoft och Concent har mycket gemensamt: båda företagen startade i Norge, har expanderat i Norden och har ambitioner på fortsatt expansion på internationella marknader inom programvara för finansiella tjänster.

“Concents potential kommer att lyfta när det blir en del av Banqsoft. Båda företagen är framgångsrika på en växande marknad, och genom att gå samman kommer de att kunna dra nytta av de strategiska möjligheterna och ge kunderna en leverantör med ännu bredare kompetens och mer muskler. Även våra medarbetare kommer att dra nytta av att bli en del av en större organisation med en gedigen bas i KMD-koncernen och dess moderbolag, den globala koncernen NEC Corporation”, avslutar Oddbjørn Bergem, vd för Concent.

Stöd för internationella ambitioner
Banqsoft är en ledande nordisk programvaruleverantör av lösningar för banker och finansbolag, bland annat digitala banktjänster och lagerfinansiering. Den nya konstellationen med Concent öppnar för nya tillväxtmöjligheter både i och utanför Norden.

“Vi har sett en väldigt tillfredsställande utveckling för Banqsoft under en längre tid”, säger Per Johanson, styrelseordförande på Banqsoft och Executive Vice President på KMD.

”Genom förvärvet av den danska starkt positionerade leasingprodukten Foqus Finance tidigare i år, och nu Concent, framhäver och stödjer vi våra starka ambitioner och vårt beslut att förverkliga vår internationella tillväxtstrategi. Det finns stor potential för programvara för finansiella tjänster, och vi tror på våra lösningar och på att vi har det som krävs för att gå vidare. Banqsoft och Concent har redan kunder i en rad olika länder, men vi vill öka takten och fortsätta den utvecklingen, något som den nya stärkta positionen kommer att främja. Vi är också övertygade om att våra kunder kommer att se det kloka i att kombinera olika lösningar som ger stöd för hela livscykeln inom finansiella tjänster.”