90 procent av företagen har problem med sina redovisningsprocesser

Trintech, en global leverantör av automatiseringslösningar för finansiell rapportering, publicerar nu en ny rapport som gjorts i samarbete med Forrester Consulting.

90 procent av företagen har problem med sina redovisningsprocesserStudien undersöker hur företag använder ERP-system och finansiell programvara, hur den digitala transformationen påverkat ekonomifunktionen samt vilka utmaningar företagen har med sin finansiella rapportering under pandemin. Bland resultaten framkommer att nio av tio respondenter uppger att de har problem med sina redovisningsprocesser. De största utmaningarna kommer sig av att:

  1. Processerna tar väldigt mycket tid
  2. Risken för manuella fel är stor
  3. Ekonomiavdelningarna har inte det stöd och de verktyg de behöver för att kunna nå sina mål

– Före pandemin hörde jag många chefer säga att den digitala transformationen hade hög prioritet, men ekonomifunktionen i verksamheten är ofta förbisedd och inte sällan den sista avdelningen som digitaliseras och får tillgång till avancerade tekniska lösningar, säger Christer Hjortsparre, Sverigechef, Trintech. Vår rapport visar att många verksamheter har problem med sin finansiella rapportering och att följa upp sina nyckeltal.

Bland resultaten i studien framkommer bland annat att:

  • 44 procent av de tillfrågade uppger att ”fel på grund av manuella processer” är en av de största utmaningarna för deras finansiella rapportering.
  • Verksamheter ofta har komplexa ERP-miljöer med i snitt nio olika leverantörer. Detta leder till stora problem att få en tillförlitlig överblick, tillgång till rätt data och med det bristande beslutsunderlag. En icke enhetlig vy ger också kommunikations- och samarbetsproblem för ledningen, som inte har samsyn kring resultat och underliggande rapportering.
  • CFO:er spenderar nästan 17 procent av sin arbetstid på att analysera finansiell information och bara 12 procent på strategisk rådgivning. Avancerade tekniska lösningar kan frigöra mycket tid för CFO:er, vilket gynnar hela företaget.
  • 80 procent av de tillfrågade uppger att AI kommer att spela en viktig roll för deras ekonomiska processer i framtiden. Därför behöver verksamheter investera i tekniska lösningar med AI och automatisering så att ekonomiavdelningen kan effektivisera bokföringen och den finansiella rapporteringen, vilket innebär att de också kan bistå ledningen med bättre och korrekta insikter.

Enligt studien ligger ekonomiavdelningar ofta efter resten av verksamheten i den digitala transformationen. Många stora företag bortser från ekonomiavdelningens behov och låter dem jobba vidare med föråldrade system, frustrerade anställda samt brist på verktyg och kompetens för att kunna göra ett riktigt bra jobb. För att uppnå långsiktig framgång och tillväxt måste verksamheter se till att möta dessa alltmer utmanande krav och utnyttja ny teknik på rätt sätt.