​Artificiell Intelligens ska lösa framtidens bedrägerier mot företag. Fintech-bolaget Inyett och AI-bolaget Oxide i samarbete.

Fintech-bolaget Inyett använder AI från AI-bolaget Oxide för att identifiera framtidens bedrägliga bolag.

​Artificiell Intelligens ska lösa framtidens bedrägerier mot företag. Fintech-bolaget Inyett och AI-bolaget Oxide i samarbete. 1Fem procent av ett företags årliga vinst uppskattas förloras till ekonomisk brottslighet och bedrägeri. Nu ska AI användas för att identifiera mönster som vi människor själva inte har möjlighet att se.

Under 2019 har Inyett analyserat över 50 miljoner transaktioner som svenska företag genomfört till leverantörer i sin P2P-process. Tillsammans med Oxids AI-motor Polychaos är ambitionen att för första gången någonsin skapa prediktiva mönster som bland annat kan synliggöra bedrägliga beteende redan innan de har begåtts, och därmed hjälpa företag att ta rätt kritiska och etiska affärsbeslut.

Projektet leds av Inyett’s tech-squad med erfarenheter inom utveckling, samt AI-experter från Oxide, som har lång erfarenhet av tillämpad AI från globala företag som eBay, Vodafone, Starbucks och Panasonic. Projektet startades i slutet av sommaren och kommer pågå till och med 2020.

– AI kan se kopplingar som en människa inte kan se, eftersom det inte finns några mänskligt förutbestämda algoritmer, modeller och insikter, säger Johan Henckel, CTO på Inyett. Med hjälp av Polychaos AI engine kommer vi upptäcka kopplingar och samband mellan företag och transaktioner som kommer förutsäga hur företag kommer att utvecklas i förhållande till sin marknad.

– Inyett är ett spännande distruptivt bolag i en bransch som befinner sig i stor förändring. Vi följer direktiven som sker i Europa med Open Banking och PSD2, där vi ser att vår kompetens inom AI tillsammans med Inyetts unika tjänst skapar möjlighet att utveckla framtida lösningar för att identifiera bedrägliga mönster, avslutar Axel Stålhand på Oxide.

Projektet pågår under hösten och förväntas ge resultat under 2020.