Oracle lägger till nya AI-funktioner i Oracle Fusion Cloud Applications Suite
Hem TEKNIKAI Oracle lägger till nya AI-funktioner i Oracle Fusion Cloud Applications Suite

Oracle lägger till nya AI-funktioner i Oracle Fusion Cloud Applications Suite

Publicerat av: Redaktionen

Nya AI-funktioner för ekonomi, försörjningskedja, HR, kundupplevelser och mycket mer hjälper organisationer att bli mer konkurrenskraftiga, höja produktiviteten och sänka kostnaderna.

Oracle presenterade i dag ett antal nya AI-fokuserade funktioner i Oracle Fusion Cloud Applications Suite som kan hjälpa kunder att förbättra och förenkla beslutsprocesser samt medarbetar- och kundupplevelsen.

De nya AI-tilläggen är inbäddade i befintliga arbetsflöden inom finans, försörjningskedja, HR, försäljning, marknadsföring och service, samt i en utvidgning av Oracle Guided Journeys-systemet som gör det möjligt för kunder och partner att införliva mer generativ AI för att stödja deras unika bransch- och konkurrensbehov.

”Vi är fast beslutna att leverera innovation som är betydelsefull för våra kunder, och kombinationen av OCI, Fusion Applications och de tusentals kunder som använder dessa applikationer dagligen gör att vi kontinuerligt kan förbättra våra tjänster och leverera klassledande AI. Vi har använt AI i våra applikationer i flera år och nu introducerar vi fler sätt för kunderna att dra nytta av generativ AI i hela sviten. Med fler inbyggda funktioner och ett utökat ramverk för vidareutveckling kan våra kunder snabbt och enkelt dra nytta av de senaste framstegen inom generativ AI för att öka produktiviteten, sänka kostnaderna, utöka förståelsen och förbättra medarbetar- och kundupplevelsen”, säger Steve Miranda, Executive Vice President of Applications Development på Oracle

Fler än 50 AI-funktioner

Med hjälp av Oracle Cloud Infrastructure (OCI) och ledande AI-tjänster stöder Oracle fler än 50 generativa AI-tillämpningar som är inbäddade i Oracle Fusion Applications. De är utformade med respekt för kundernas företagsdata, integritet och säkerhet. Med OCI Generative AI Service delas inga kunddata med leverantörer av stora språkmodeller (LLM) och de är inte heller synliga för andra kunder. Det bara den enskilda kunden som har behörighet att använda anpassade modeller som tränats på företagets data. Dessutom skyddas känslig information med rollbaserad säkerhet som integreras direkt i Oracle Fusion Applications-arbetsflöden och den rekommenderar endast innehåll som slutanvändarna har behörighet att se.

De senaste inbäddade AI-genererade funktionerna inkluderar:

 Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP):

 • Insiktsfulla redogörelser: Hjälper till att identifiera avvikelser, variationer och felaktigheter baserat på mönsterigenkänning. Med AI-genererade redogörelser, baserade på en enda insikt eller flera relaterade insikter i Oracles Intelligent Performance Management (IPM) Insight, får organisationer större sammanhang och mer användbara förklaringar och kan fatta smartare och mer informerade beslut.
 • Narrativ ledningsrapportering: Hjälper ekonomer att förklara avvikelser och trender som påverkar verksamheten. Med AI-driven ledningsrapportering och kontextuellt samarbete mellan finans- och driftsfunktioner kan organisationer förbättra produktiviteten och effektivt ta fram korrekta rapporter.
 • Förklarande prognoser: Hjälper ekonomer att skapa kontext och förklara prognoser som tagits fram av prediktiva modeller och viktiga faktorer som styr förutsägelser. Med hjälp av generativa, AI-drivna förklaringar kan organisationer avmystifiera de underliggande funktionerna i prediktiva modeller, skapa förtroende för prognoser och möjliggöra en mer omfattande användning av prognosmodeller.
 • Generering av statusöversikter för projektprogram: Hjälper programchefer att generera sammanfattningar med hjälp av information från projekt och delprogram. Med generativ AI- statussammanfattningar kan organisationer förbättra projekttransparensen genom att se viktiga insikter och avvikelser och minska tiden som ägnas åt att förbereda statusrapporter.
 • Oracle lägger till nya AI-funktioner i Oracle Fusion Cloud Applications SuiteGenerering av projektplaner och förslag: Hjälper projektledare att skapa anpassade projektplaner baserat på information om möjligheter, liknande tidigare projekt och bästa praxis. Med generativ AI som tillhandahåller viktiga punkter och redogörelser som inkluderas i planer och förslag kan organisationer minska tiden som krävs för att utveckla planer och förbättra den operativa effektiviteten.

Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM):

 • Generering av produktbeskrivningar: Hjälper produktspecialister att snabbt generera standardiserade produktbeskrivningar som lyfter fram SEO-nyckelord. Med stöd för generativ AI för produktbeskrivningar i Oracle Product Lifecycle Management kan organisationer spara tid, minimera fel och förbättra den övergripande kvaliteten på produktbeskrivningar för att öka kundengagemanget och öka försäljningen.
 • Leverantörsrekommendationer: Hjälper inköpare att snabbt och effektivt lägga till leverantörer i organisationens leveranskedja. Med generativa, AI-drivna leverantörsrekommendationer i Oracle Procurement kan organisationer använda information som produktbeskrivningar och inköpskategorier för att identifiera leverantörer, förbättra inköpseffektiviteten, bidra till lägre kostnader och minska leverantörsrisken.
 • Sammanfattningar av förhandlingar: Hjälper inköpare att snabbt generera en anpassad sammanfattning för en specifik förhandling. Med generativt, AI-drivet och assisterat författande integrerat i Oracle Procurement kan organisationer påskynda förhandlingar, öka besparingar, minska risker och maximera leverantörsresultat.

Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM):

 • Webbplats för jobbkategorier: Hjälper administratören att snabbt bygga sidor av hög kvalitet för olika jobbkategorier. Med jobbsidor som är byggda av generativ AI i Oracle Recruiting kan organisationer leverera skräddarsydda upplevelser till potentiella kandidater och öka engagemanget.
 • Förklaringar till jobbmatchning: Hjälper arbetssökande att lägga mindre tid på att avgöra om ett jobb är bäst lämpat för deras bakgrund och karriärmål genom att ge dem en översikt över hur väl de passar för ett visst jobb. Med omedelbar feedback från AI i Oracle Recruiting kan kandidaterna bättre förstå var de passar bäst i en organisation.
 • Kandidatassistent: Hjälper kandidater att hitta svar på vanliga frågor om företaget, förmåner och jobbspecifika krav genom en enkel konversation. Med generativ AI som ger omedelbara svar i Oracle Recruiting kan organisationer hålla kandidater engagerade medan de undersöker karriärsidor och jobbmöjligheter.
 • Generering av chefsenkäter: Hjälper chefer att generera snabba undersökningar för sina team med ledardefinierad struktur och formatering. Med generativ AI i Oracle Cloud HCM:s Manager Activity Center kan organisationer få snabb feedback från anställda för att snabbt informera om åtgärder och beslut.

Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX):

 • Sammanfattning av webbchatt: Hjälper kundens callcenter att generera intelligenta, koncisa och tydliga sammanfattningar av kundchatsessioner baserat på transkriberingen av konversationer. På så sätt kan generativ AI hjälpa organisationer att noggrant spåra pågående problem, minska manuella uppgifter för servicehandläggare och förbättra kund- och medarbetarupplevelsen.
 • Assisterad redigering av säljinnehåll: Hjälper säljare att skapa redogörelser om framgångsrika kunder utifrån positiv kontohistorik. Med generativ AI som snabbt tar fram relevant underlagsinnehåll i Oracle Sales kan organisationer avsluta nya affärer snabbare.
 • Assisterad utveckling av innehåll och rekommendationer för marknadsföringsmaterial: Hjälper marknadsförare att förbättra produktiviteten genom att tillhandahålla rekommendationer för ämnesrader, e-post och målsidor samt designrekommendationer som förbättrar engagemanget hos målgruppen. Med generativ AI som stöd för utvecklingen av tillgångar i Oracle Marketing kan organisationer förbättra hastigheten och relevansen för marknadsföringskampanjer och optimera prestanda.

Utökning av generativ AI med Oracle Guided Journeys

Oracle Guided Journeys har nu ett utökat ramverk som gör det möjligt för Oracle Cloud HCM- och Oracle Cloud SCM-kunder och -partner att lägga till sina egna generativa AI-funktioner som kompletterar integrationen med deras befintliga Oracle Fusion Applications-investeringar. Som en del av detta ramverk kan organisationer välja sin egen LLM-leverantör för att stödja sina unika bransch- och konkurrensbehov. Med Oracle Guided Journeys utbyggnadsmöjligheter kan kunder och partner hjälpa till att påskynda innovation och reagera snabbare på förändrade marknadsvillkor.

 

 

Relaterade Artiklar