Svenska Yubico en av leverantörerna till den nya digitala infrastrukturen på Färöarna

Yubico, är en av leverantörer av säkerhetsnycklar för hårdvaruautentisering, har tillsammans med Nexus Smart ID, som är en av leverantörerna till en ny digital identifieringslösning, utvecklat en lösning för Färöarnas nationella elektroniska ID-system.

Svenska Yubico en av leverantörerna till den nya digitala infrastrukturen på Färöarna 1Färöarnas nya nationella digitaliseringsprogram börjar implementeras i år och kommer att följa eIDAS-reglerna för elektronisk identifiering.

Sedan 2015 har Färöarna utvecklat en nationell digital infrastruktur och projektet kommer att slutföras detta år.

Digital identitet är en av de fyra hörnstenarna i den nya digitala infrastrukturen och kommer att lanseras som både mobilapp och webbläsare. För en säker och enkel inloggning på myndighets- och banktjänster krävs nu en säkerhetsnyckel.

Genom denna nya digitala identifiering kommer alla färöbor över 15 år att bli tilldelade en säkerhetsnyckel från YubiKey 5 Series.

– Vi är otroligt glada över att vara en del av lösningen för Färöarnas nya infrastrukturprogram. Med tanke på att eIDAS är på väg att bli en ledande standard för elektronisk identifiering ser vi stor tillväxtpotential för den här typen av lösningar i Europa, säger Fredrik Krantz, VP Sales EMEA & APJ på Yubico.

– En anledning till att vi valde Yubicos säkerhetsnyckel YubiKey är att det fungerar på nästan alla plattformar och används av flera stora internetaktörer, inklusive webbläsare. Vi ser vi det som en extra förmån för våra invånare att vi kan erbjuda elektronisk identifiering som samtidigt skyddar dem online på ett enkelt och säkert sätt, säger Janus Læarsson, ansvarig IT-arkitekt på Talgildu Føroya.

eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) är en EU-förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner inom EU. Genom eIDAS skapas ett enhetligt regelverk som möjliggör en säker och enkel elektronisk interaktion mellan företag, medborgare och myndigheter.

Färöarnas nationella digitaliseringsprogram, Talgildu Føroyar, är ett program som leds av finansdepartementet och syftar till att digitalisera tjänster för invånare, näringsliv och offentlig sektor på Färöarna. Målet är att välfärdssystemet och andra offentliga tjänster ska moderniseras.