Cybersäkerhetstrenderna under 2020

Mikael Johansson som är cybersäkerhetsexpert på Acronis, delar med sig av trenderna inom cybersäkerhet som vi troligen kommer att se mer av under året.

Cybersäkerhetstrenderna under 2020 1
Mikael Johansson

1 Ransomwareattacker fokuserade på smarta städer och större företag

Den växande trenden för målinriktade ransomwareattacker som vi har sett under 2019 kommer att fortsätta även 2020. Attackerna kommer att fokusera på stora företag såväl som myndigheter och sjukvårdsorganisationer som är mer benägna att betala betydande lösensummor för att återställa sina data.

2 Ökning av social manipulation

Antalet attacker i form av social manipulation (social engineering), inklusive phishing, kommer att öka i antal och bli mer komplexa och skräddarsydda.

3 Avancerade APT-attacker kommer att öka globalt

APT-attacker, Advanced Persistent Threat, som är målmedvetna och avancerade cyberattacker med en ekonomisk eller politisk vinst som motiv kommer att öka globalt.

Det är troligt att attacker kommer riktas mot politiska mål för att bland annat påverka valprocesser.

4 Attacker blir allt mer lömska men använder sig fortfarande av Red Team-verktyg

Offentlig fildelning och SSL-teknik (säker anslutning) kommer att användas mer frekvent i attacker för att placera skadlig programvara, phishing etc. Samtidigt kommer Red Team-attacker att användas brett för att bryta igenom moderna försvar.

5 Kryptojacking minskar

Vi kommer generellt att se mindre av kryptojacking och skadlig kod kring krypto-mining.

6 Fler attacker mot molntjänster och inom IoT-området

Attacker kommer riktas mot dåligt skyddade tjänster som verkar i molnet för att kunna stjäla olika typer av data. I takt med att allt fler tjänster erbjuds i molnet, kommer fler cyberattacker riktas mot det.

7 Ökad användning av AI inom cybersäkerhet

Artificiell intelligens kommer att användas allt mer inom cybersäkerhet för att tidigt kunna upptäcka och oskadliggöra eventuella hot.