Sparbanken Skåne uppdaterar MTN-program och program för säkerställda obligationer samt offentliggör prospekt

Sparbanken Skåne uppdaterar sitt Medium Term Note-program (MTN-program) för obligationer och förlagslån samt sitt program för utgivning av säkerställda obligationer.

Sparbanken Skåne uppdaterar MTN-program och program för säkerställda obligationer samt offentliggör prospekt 1
Bo Bengtsson

Finansinspektionen har idag den 12 augusti 2020 godkänt och registrerat två grundprospekt med anledning av detta.

MTN-programmet gör det möjligt för Sparbanken Skåne att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett år och med en ram om 10 miljarder kronor eller motsvarande belopp i euro.

Sparbanken Skånes program för utgivning av säkerställda obligationer i enlighet med lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer utgör en ram som ger Sparbanken Skåne möjlighet att löpande ta upp lån i svenska kronor med en löptid om lägst ett år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om 30 miljarder kronor.

– En diversifierad upplåning är en viktig del i Sparbanken Skånes finansieringsstrategi. I slutänden handlar det om att skapa styrka och flexibilitet för banken. Därför är vi sedan många år en återkommande emittent på obligationsmarknaden, säger VD Bo Bengtsson.