Ny undersökning visar att investeringar i dataanalys ökar intäkterna

Genom att skapa möjligheter för bättre utvärdering av data och dataflöden kan företag öka intäkterna med 23 procent

Ny undersökning visar att investeringar i dataanalys ökar intäkterna 1
James Fisher, produktchef hos Qlik

En global undersökning gjord av IDC, på uppdrag av det svenskgrundade dataanalysföretaget Qlik, visar att företag som investerar i att skapa möjligheter för bättre insiktsarbete med hjälp av data (så kallad data-to-insight eller D2I) ser markant ökade vinster.

Qlik lanserar därför två nya verktyg för att förenkla arbetet med att hitta insikter med hjälp av data. Genom det nya bedömningsverktyget D2I (www.D2I-Score.com) kan företag utvärdera styrkorna och svagheterna i sina dataflöden. Verktyget ger även en mängd rekommendationer för att stötta strategiska investeringar i vinstsyfte.

– Företag runt om i världen går miste om möjligheten att kunna använda data för att skapa affärsvärde på grund av läckor i sina dataflöden. Qliks unika helhetsstrategi för dataintegration och analys kan hjälpa alla typer av företag att vara handlingskraftiga genom förbättrade möjligheter till insikter från data, vilket driver affärsvärde, säger James Fisher, produktchef hos Qlik.

Dessutom erbjuder Qlik en nya dataanalysapp kallad ”Data as the New Water: The Importance of Investing in Data and Analytics Pipelines”. Appen ger en detaljerad geografisk översikt av skillnaderna i hur respondenterna i IDC-undersökningens nyckelmarknader (USA, Storbritannien, Brasilien, Australien, Singapore och Japan) är positionerade för att antingen dra nytta av eller halka efter konkurrenter baserat på styrkan i deras dataflöden.

Undersökningen med 1 200 företagsledare visar att de företag med de tydligaste D2I-egenskaperna (”ledare”), vilket resulterar i starka dataflöden som ger bättre beslut, märker en tydlig effekt på nettovinsten.

– 88% av företagen med de tydligaste D2I-egenskaperna, som nedan kallas ”ledar”-företagen, sa att operationell effektivitet förbättrades (jämfört med 76% överlag) och den genomsnittliga förbättringen var 21% (jämfört med 17% överlag)

– 86% av ”ledar”-företagen svarade att intäkterna förbättrades (jämfört med 74% överlag) och den genomsnittliga förbättringen var 23% (jämfört med 17% överlag)

– 90% av ”ledar”-företagen svarade att vinsten förbättrades (jämfört med 76% överlag) och den genomsnittliga förbättringen var 24% (jämfört med 17% överlag)

De geografiskt uppdelade svaren visar att det finns skillnader i hur varje land och region ser på dataflöden och sina möjligheter till insiktsarbete med hjälp av data och hur detta påverkar företagens framgång.

– Den genomsnittliga D2I-poängen är 41,6 i de tio undersökta länderna. En analys per land visar ett stort intervall om 17 poäng, där Brasilien har den högsta totala poängen på 52,5 och Frankrike den lägsta på 34,9.

– Det finns även stora regionala skillnader i den totala D2I-poängen. Amerikaregionen (USA, Brasilien, Kanada) hade den högsta genomsnittliga poängen på 45 följt av Asien-Stillahavsregionen (Indien, Singapore, Japan, Australien) på 41,8 och EMEA (Storbritannien, Frankrike, Tyskland) på 37,8.

– Amerikaregionen ser en högre vinstökning än genomsnittet (19%) medan Asien-Stillahavsregionen ser en högre effektivitetsförbättring än genomsnittet (19,7%).

– En av de starkaste effekterna av en högre D2I-poäng utöver ökningen i vinst eller intäkter är en ökning av kundernas nöjdhet/lojalitet, vilket är viktigt för företag inte minst under en marknad påverkad av covid-19. Den genomsnittliga ökningen i denna kategori var 19,7%, med Australien i topp med en förbättring om 27%. Asien-Stillahavsregionen hade den högsta genomsnittliga förbättringen på 21,5%, följt av Amerikaregionen på 19,6 och EMEA på 17,3%.

– Nästan alla företag i varje undersökt land (96% eller mer) rapporterade en betydande utmaning när det gäller att identifiera vilka datakällor som var värdefulla. Endast företag i Japan och Tyskland (89%) rapporterade lägre.

Oavsett regionala skillnader översvämmas alla företag med komplexa och varierande datatyper. Många kämpar för att maximera värdet på sin data eftersom den flödar genom icke integrerade och läckande dataflöden, ofta på grund av brist på datakatalogmöjligheter och avsaknad av möjligheter till datafångst. Dessutom minskas investeringar i AI och analys utan smidiga och automatiserade dataflöden som kontinuerligt omvandlar data från alla moln, system eller källor till användbar information, vilket driver handling och resultat.

Qliks plattformar för dataintegration och dataanalys, tillsammans med dess tjänst för dataläskunnighet, levererar branschens enda helhetsstrategi för Active Intelligence. Till skillnad från traditionell BI tar Active Intelligence vara på potentialen i dataflöden genom att samla inaktiva data med dataflöden för löpande affärsinformation uppdaterad i realtid, som är utformad för att utlösa eller vidta omedelbara åtgärder. Detta eliminerar dataläckage genom att göra relevant data till handlingsbar data (Qlik Data Integration), handlingsbar data till handlingsbara insikter (Qlik Analytics) och från investeringar till värde (Data Literacy as a Service).