Så blir företag cirkulära

Hållbarhet, resurseffektivitet, cirkularitet… Allt fler inser behovet av att ställa om.

Så blir företag cirkulära 1
Allt fler företag intresserar sig för hållbarhet. Vilka utmaningar medför ett sådant skifte? 20 februari får vi svaret.

Men hur gör man? Och vilka utmaningar – och möjligheter – möter företag som genomför ett skifte mot mer hållbara affärsmodeller? 20 februari arrangerar ESBRI och RISE en öppen Estradföreläsning på temat ”Cirkulära affärsmodeller för entreprenörer”.

Hur kan entreprenörer och företagsledare hantera övergången till cirkulära – och radikalt mer resurseffektiva – affärsmodeller? Utmaningarna med ett sådant skifte är många, och berör områden som design, organisation, finansiering och partnerskap. Att förstå utmaningarna, men också se möjligheterna och framgångsfaktorerna, är avgörande för att lyckas.

Det menar RISE-forskarna Derek Diener, Ann-Charlotte Mellquist och Thomas Nyström. 20 februari föreläser de om viktiga vägval och möjligheter, med praktiska exempel på affärsmodellsinnovation hämtade från branscher som fordon, tunga fordonsdäck och kontorsmöbler.

Forskarna konstaterar att när affärslogiken för etablerade företag utmanas och måste utvecklas – eller ändras helt – blir de etablerade företagens situation mer lik situationen för en startup. Nya synsätt och logiker måste testas såväl internt som externt. Internt påverkas organisation, finansiering, nyckeltal och hela ekonomimodellen. Externt måste nya samarbeten och partnerskap med leverantörer, finansiärer och andra intressenter etableras, och nya affärsekosystem utvecklas.

Kanske behövs också nya tekniska lösningar, kopplade till exempelvis framtidsadaptiv design, sensorer och digitalisering. Allt detta kräver entreprenörskap (eller intraprenörskap) på alla nivåer i företaget – och ett tydligt ledarskap.

Tid: Torsdag 20 februari 2020, 15.00–17.00
Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm