Resurs är med på topplista över jämställda bolag

Resurs Holding lyfts fram av fonden Indecap Q30 som ett av 30 svenska börsbolag som har högst andel kvinnor på ledande positioner.

Resurs är med på topplista över jämställda bolag 1Utifrån dessa kriterier har Indecap Q30 valt att investera i Resurs.

Resurs Holding är ett av 30 svenska börsbolag som Indecap Q30 väljer att investera i för att uppmärksamma bolag som har en hög andel kvinnor i ledande positioner i förhållande till sin sektor. Mångfald och jämställdhet är ett av sex prioriterade fokusområden i Resurs hållbarhetsarbete och utmärkelsen bekräftar vilket viktigt område detta är hos Resurs och verksamhetens intressenter.

– Det är glädjande att vi lyfts fram i detta sammanhang, särskilt då de senaste två årens rekryteringar till bolagets koncernledning resulterat i att vi idag har tre kvinnor på ledande befattning, vilket innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Jag ser också att detta har ett signalvärde där vi som bank, försäkringsbolag, arbetsgivare och börsnoterat bolag har ett ansvar och möjlighet att påverka samhället positivt kring den här typen av frågor, säger Kenneth Nilsson, CEO Resurs Holding.

Mångfald och jämställdhet är områden som länge har placerats högt upp på agendan i samhällsdebatten och för Resurskoncernen är detta ett väsentligt fokusområde av flera anledningar. En diversifierad organisation fattar bättre beslut och koncernen vill representera den mångfald som finns i samhället för att kunna erbjuda bättre stöd och tjänster.

– Resurs Holdings hållbarhetsarbete är långsiktigt och ett fundament i vår affärsstrategi, där våra kunders, partners och medarbetares bästa alltid är i fokus, avslutar Kenneth Nilsson.