Qlik lanserar notisfunktion i Qlik Sense

Qlik lanserar nu Qlik Alerting™, en intelligent notisfunktion i Qlik Sense.

Qlik lanserar notisfunktion i Qlik Sense 1
James Fisher, produktchef på Qlik

Qlik Alerting ökar kundens möjlighet att proaktivt bevaka affärsdata för att på så sätt snabbare kunna agera på insikter.

– Qlik Alerting hjälper kunder att se bortom instrumentpaneler och analytiska applikationer, för att skapa en intelligent ”realtids-loop” för att kunna agera i tid. Qlik Alerting erbjuder kunder möjligheten att gå från passiv till aktiv datakonsumtion, vilket ökar datans värde genom att koppla samman analysen av förändringar i datan med notifikationer som direkt sänds till användare och andra system. Kombinationen av Qlik Data Integration, Qlik Data Analytics och Qlik Alerting kommer att förse kunder med en komplett livscykel av intelligent data som driver handling, säger James Fisher, produktchef på Qlik.

Företag strävar efter att öka sitt affärsvärde med hjälp av data. Samtidigt förändras datan hela tiden och ibland hinner användare inte skaffa sig viktiga insikter förrän det är för sent.

Med Qlik Alerting tillhandahåller Qlik möjligheten att i realtid få datadrivna notifikationer som låter användare agera där och när det har som störst påverkan på affärsresultat. Modern dataanalys med Qlik omfattar hela datalivscykeln, från förberedelse och integration av data (Qlik Data Integration) till AI-drivna insikter (Qlik Sense) och till att dela och agera på insikter (Qlik Alerting).

– Vi har mycket framgångsrikt använt Qlik Sense för att leverera prediktiv analys i realtid över hela verksamheten. Samtidigt som vi fortsätter att utvecklas digitalt behöver vi nå nya medarbetargrupper på ett sätt som är kompatibelt med deras arbetsrutiner, oavsett om det gäller medicinsk personal som jobbar på olika sjukhus eller sjuksköterskor som jobbar i samhället och tar hand om sårbara patienter. Med Qlik Alerting behöver våra medarbetare inte längre leta efter insikter, utan vi kan förse specifika medarbetargrupper med meddelanden och låta dem ställa in egna notifikationer genom våra Qlik Sense-appar. För oss är detta något som ritar om spelplanen – vi ser ett större engagemang hos medarbetarna, hög medarbetarnöjdhet och mer datadrivet beslutsfattande, säger Rob O’Neill, informationschef på University Hospitals of Morecambe Bay NHS Foundation Trust.

Till skillnad från enklare notifikationer som baseras på visualiseringar, använder Qlik Alerting Qliks Associative Engine för att leverera kontext-medvetna notifikationer baserat på hela dataset, vilket förser affärsanvändare med insikter i rätt tid. Qlik Alerting använder sofistikerade kriterier baserat på avancerade statistiska beräkningar och trender, jämförelser och procentuella förändringar, inbäddad logik, fördjupning inom dimensionsfunktioner och mer därtill. Det är både möjligt att ställa in egna notifikationer och att få centralt hanterade och organisationsomfattande notifikationer som levereras via e-post och en dedikerad mobilapp. Detta driver värde genom att minimera förvirring som kan uppstå när användare möts av många olika instrumentpaneler, och i stället kan användarna nu koncentrera sig på rätt instrumentpaneler och analyser, med rätt urval för uppföljning och agerande.

Kommande, utökade notisfunktioner kommer att inkludera integration med arbetsflöden och lösningar som använder sig av robotisk processautomation (RPA) genom API:er, vilket ytterligare kommer öka värdet av kunddata, samt “närhetsbaserade” notifikationer, där exempelvis en detaljhandlare automatiskt kan skicka en notifikation till en regionchef med resultatinsikter inför ankomsten till en butik.