Pandemi, inflation och energikris – Hur påverkas svenska småföretag?
Hem RAPPORT/UNDERSÖKNING Pandemi, inflation och energikris – Hur påverkas småföretag?

Pandemi, inflation och energikris – Hur påverkas småföretag?

Publicerat av: Redaktionen

Högskolan i Skövde har beviljats 2,1 miljoner kronor av Torsten Söderbergs Stiftelse för att undersöka hur små och medelstora företag hanterar flera parallellt pågående kriser.

Resultaten ska bidra med kunskap om hur företag kan stärka sin anpassningsförmåga.

Kriserna avlöser just nu varandra och försätter svenska och internationella företag i en unik situation. Många arbetar för att återhämta sig från corona-pandemin, samtidigt måste de hantera situationen med kriget i Ukraina, stigande priser på energi, inflation och en kommande lågkonjunktur.

Ska studera flera kriser samtidigt

Förmågan att hantera kriser i småföretag kallas inom forskarvärlden för entreprenöriell resiliens. Entreprenöriell resiliens och krishanteringsförmåga är viktigt att förstå för att utveckla företagens strategiska anpassningsförmåga och deras möjligheter att överleva och återhämta sig från kriser.

Forskningen hittills har främst studerat hanteringen av enstaka kriser som till exempel finanskrisen eller coronakrisen. Det har då handlat om stora företag och oftast har krishanteringen studerats i efterhand, när krisen är passerad. Forskarna på Högskolan i Skövde kommer nu studera hanteringen av flera, parallellt pågående kriser i små och medelstora företag.

– Då resurstillgången är en skillnad mellan småföretag och stora företag är kunskapen om krishantering i små och medelstora företag viktigt att utveckla, speciellt vid multipla kriser, säger Anders Billström, projektledare och lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Företagens krishantering viktig för samhället

Forskarna ser en risk att små och medelstora företag inte hinner återhämta sig mellan kriser, vilket gör dem extra sårbara på grund av deras begränsade resurser. I Sverige är problemet stort eftersom små och medelstora företag sysselsätter två tredjedelar av den svenska arbetskraften och skapar cirka 60 procent av den totala omsättningen av alla företag.

– Konsekvenserna av företagens hantering av flera kriser samtidigt är därför viktigt både för företagen och för samhället, säger Anders Billström.

Breddar pågående projekt om företag i Skaraborg

Pandemi, inflation och energikris – Hur påverkas svenska småföretag?

Nytt forskningsprojekt ska stärka företagens förmåga att hantera kriser

Projektet bygger vidare på och fördjupar ett pågående projekt där forskarna studerar hur pandemin påverkar små och medelstora företag i Skaraborg.

Det nya projektet kommer bredda det pågående projektet genom att undersöka entreprenöriell resiliens under flera tillkomna kriser och utvidga studien från Skaraborg till hela Västra Götaland och Halland för att kunna jämföra resultaten mellan regioner, större städer och mindre städer.

Ska stärka företagens förmåga att hantera kriser

Med studien hoppas forskarna bygga upp värdefull kunskap om vad som hindrar och påverkar företagens motståndskraft mot olika kriser och effekten av olika typer av krishantering. Det i sin tur kommer utgöra en bas för företagen att stå på när de reflekterar över sin egen krishantering.

– Resultaten kommer bidra till förståelsen av vad resiliens är i relation till de olika kriserna och hur den till exempel påverkar försäljning, antal anställda och tillväxt över tid. Projektet kommer bidra med ett konceptuellt ramverk som kan fungera som ett verktyg som företagen kan använda för att tänka kring och stärka sin egen förmåga att hantera kriser, säger Anders Billström.

Projektgruppen består utöver Anders Billström av Börje Boers och Danilo Brozovic, båda docenter i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde. Inom projektet kommer även en doktorand att anställas. Projektet påbörjas sommaren 2023 och förväntas pågå till sommaren 2025.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

Privacy & Cookies Policy